การจุดธูปแบบถูก วิ ธี จะไหว้ใครก็ต้องใช้กี่ดอก

เคยงงไหมว่า เวลาเราจุดธูป บูชาwsะ บูชาเทw ไหว้เจ้า บูชาโน่น นี่ นั่น กระทั่งไหว้สัมภเวสีธรรมดา ไหว้ศาลตายายยังสับสนไหมว่าเราต้องใช้ธูปกี่ดอกกัน เพื่อความเป็นม งคลให้กับชีวิต Parinyajai เลยไปหาคำตอบมาให้…

1 ดอก ไหว้ศw เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทw เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

2 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร

3 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา ใช้บูชาwsะพุทธ wsะธรรม wsะสงฆ์

4 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ชะตา

5 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชา ใช้บูชาwsะรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ศาลwsะภูมิ

6 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ชะตา

7 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว ไหว้wsะพรหม บูชาwsะอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

8 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการเสริม ด ว ง (คนที่เกิดวันอังคาร) และบูชาเทwเจ้าของชาวฮินดู

9 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทw เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลwsะภูมิ ศาลเทw บูชาแก้ว 9 ประการ wsะพุทธคุณทั้งเก้า และwsะเทwารักษ์

10 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริม ด ว ง ชะตา ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

11 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง

12 ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาwsะคุณของแม่

13 ดอก ไม่นิยมจุด

14 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณwsะสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นwsะสงฆ์

15 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ชะตา (คนที่เกิดวันจันทร์)

16 ดอก บูชาเทwชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

17 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริม ด ว ง ชะตา (คนที่เกิดวันพุธ)

18 ดอก ไม่นิยมจุด

19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

20 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสวดเสริม ด ว ง ชะตา

21 ดอก บูชาwsะคุณของพ่อ

32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

36 ดอก (ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น) ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร บนบาน หรือแก้เคล็ด

38 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาwsะธรรม

39 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาwsะแม่โพสพ

56 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณwsะพุทธเจ้า

108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

‘คนไทยนิยมเลขคี่เพราะเลขคี่เพราะมีความเป็นมงค ล จำนวนดอก 1 – 3 – 5 – 7 – 9 แต่จะจำนวนลดหลั่นตามสถานภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ส่วน 108 ดอก ซึ่งน่าจะมากที่สุดมันเป็นม งคล เป็นเลขมง คลซึ่งเป็นตอนหลังที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นมา ซึ่งกี่ดอกๆ ก็ขึ้นอยู่กับตำนานท้องถิ่น เวลาคนจะสร้างอะไรก็ต้องสร้างตำนานขึ้นมาเพื่อสร้างให้เหตุผลว่าทำไมแค่นั้นเอง’ นักประวัติศาสตร์ชื่อดังกล่าวสรุป

สุดท้ายฝากไว้สักนิด พึงระลึกไว้เสมอว่า การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพื่อขอพรก็จะไม่เป็นผลอะไร หากคุณเองยังไม่ได้พยายามอย่างที่สุดและหาทุกหนทางเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ขอบคุณข้อมูล หนังสือ คัมภีร์ พิธีกรรมแบบโบราณของไทยและ sanook.com

Facebook Comments Box