ของ 5 อย่างถ้าเลี่ยงได้ไม่ควรใช้ เมื่อต้องเข้าพักที่โรงแรม

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปต ามสถานที่ต่างๆ และมักจะค้างคืนที่โรงแรมอยู่เป็นประจำ

วันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งของที่ป้าแม่บ้านแอบกระซิบบอ กว่า

สิ่งของในโรงแรม 5 อ ย่ า งที่ อ ย่ า เผลอมองข้าม

หรือมองด้วย ต า เ ป ล่ า เพราะแม้ภายนอ กจะดูสะอาดเพียงไร

แต่อาจแฝงด้วยความน่ากลัวกว่าที่คุณคิ ด

โดยแม่บ้านโรงแรมได้นำความลับนี้มาบอ กเพื่อให้เร าร ะ วั งไว้นั่นเอง

1 แก้วน้ำในห้องพักโรงแรม

หากเป็นแก้วกระดาษที่ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอ ดเวลา

จะมีเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น

แต่ถ้าหากเป็นแก้วน้ำแบบกระจกใส

ส่วนใหญ่แม่บ้าน มักจะแค่ทำความสะอาดแค่เพียงใช้น้ำเปล่าธรรมดา

หรือแค่ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น

2 กาต้มน้ำไฟฟ้า

เป็นสิ่งของพื้นฐานที่ทุกโรงแรมต้องมี

แต่ใครจะรู้ว่าความจริงกาต้มน้ำไฟฟ้าต ามโรงแรมนั้น

แทบเป็นสิ่งที่ถู ก ป ล่ อ ยปะละเลยในเรื่องการทำความสะอาดมากที่สุด

มักจะล้างโดยแค่เพียงน้ำเปล่าลวกๆ

หรือหากมีลูกค้าโรงแรมเข้าพักใช้ก็มักจะเอาอาหารต้มโดยใส่กาต้มน้ำ

และทำให้เกิดคราบสกปรก อั น ต ร า ย ที่มองแทบไม่เห็นอีกด้วย

3 สวิทช์ไฟข้างเตียง

ถูกใช้งานไม่ต่างกับรีโมททีวี แต่ไม่ค่อยได้รับการทำความสะอาดเช่นกัน

หากเข้าพักควรมีทิชชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดก่อนสัมผัสกับสิ่งของเหล่านี้ดีกว่า

การเข้าพักต ามโรงแรมใช่ว่าจะทุกโรงแรมจะเป็นเช่นนี้

เพราะบางโรงแรมเองก็มีมาตรการในการรั ก ษ า ความสะอาดเป็นอ ย่ า งดี

แต่อ ย่ า งไรก็ต ามผู้เข้าพักก็อ ย่ าลืมว่า

โรงแรมคือ ห้องพักสาธารณะที่ล้วนแล้วแต่มีผู้คนผลัดเปลี่ยนกัน มาใช้บริการ

ดังนั้น ก็ควรรั ก ษ าความสะอาดโดยเริ่มต้นที่ตัวคุณเองก่อนเท่านั้นเอง

4 รีโมทโทรทัศน์

รีโมททีวีเป็นสิ่งที่ผู้เข้าพักทุกคนต่างก็สัมผัส

และมักจะไม่ได้รับการทำความสะอาด

ดังนั้นหากใช้รีโมททีวีภายในห้องพัก ก็ควรรีบล้างมือทันทีด้วย

5 ป้ายทำความสะอาด ห น้ า ห้ อ ง พัก

แม้จะมีป้ายแขวนว่าทำความสะอาดแล้ว

อ ย่ า ลืมว่าแม่บ้านเองก็มักจะใช้ถุงมือสัมผัสกับป้ายเช่นกัน

นั่นหมายถึงอาจทำให้มีเ ชื้ อ โ ร คติดอยู่

โดยไม่สามารถมองเห็นด้วยต าเปล่าได้

และแม้ว่าจะขึ้นป้ายว่า ทำความสะอาดแล้วก็ต าม

หากในกรณีที่มีแขกเข้าพักจำนวน มาก

การทำความสะอาดก็อาจไม่ครบทั่วทั้งห้อง

เพราะต้องรีบเร่งให้แขกชุดต่อไปเข้าพัก

จึงอาจทำความสะอาดแค่เพียงบางจุดเท่านั้นเองด้วย

ที่มา krustory

Facebook Comments Box