ข้อดี 5 อย่างของการมีทองออมเก็บไว้

ในปัจจุบัน หลายคนประสบปัญหาเศรษฐกิจ แต่ถ้าหากยังพอมีเงินซักก้อน แนะนำให้ซื้อ”ทองคำ” เก็บไว้ มาเช็กข้อดีของการมี”ทอง”เก็บ จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มย่ำแย่ลง โดยเฉพาะการระบาดของโรค โควิด-19 ที่ส่งผลให้การเติบโตทางธุรกิจ ต้องหยุดชะงักลง “เงิน” ในกระเป๋า ถูกนำออกไปใช้ โดยไม่งอกเงยเพิ่ม เพราะฉะนั้น ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ “ทองคำ” จึงเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดี วันนี้เราจึงมีบทความดีๆ อย่าง “ข้อดี 5 อย่างของการมีทองออมเก็บไว้” มาฝาก ซึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

เป็นเงินเก็บสำรอง

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่

หรือผู้ที่ ต้องการสร้างวินัยในการออมเ งิ น โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ นประจำกับ ธนาคาร

แต่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ นเป็นสะสมทองคำแทน

เช่น ใช้ โปรแกรมออมทอง คือ ทะยอยซื้ อทอง สะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย

เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยน เป็นเ งิ นสดได้

เป็นของสำรองที่แลกเป็นเงินได้ยามฉุกเฉิน

ค่ารั ก ษ าพย าบ า ล เป็นอีกหนึ่งร า ยจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น

สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิดโ ร ค ร้ า ย ก็สูง

ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมกับ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ยบางโ ร คมีค่ารั ก ษ าค่อนข้างสูง

ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้น ต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย

แน่นอนว่า เ งิ นสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

เป็นทุนสำรองสำหรับการเริ่มธุรกิจที่ไม่อยากกู้ยืม ไม่อยากเป็นหนี้สิน

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มีดอ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ

แต่ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุ น มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดร า ยได้

โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุ นไม่น้อยเ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อย ากกู้เ งิ นสร้างห นี้

ทำให้ทองคำเป็น สินท รั พ ย์ที่ซัพพ อ ร์ ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้ าอื่น ๆ

เป็นทุนสำหรับการศึกษาลูกในอนาคต

ทองมีแต่จะราคาขึ้น ถึงตกก็ตกไม่มากหรอก เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ

เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียน ต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดีหรือวางแผนแล้ว

แต่เ งิ นไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุ ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ น จำนวน มาก จนส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป

หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเ งิ นลดลง ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่ คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

ดังนั้น อ ย่ างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจ ได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่

แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเ งิ นหากเกิดปัญหา

ให้เป็นของขวัญสำหรับโอกาสพิเศษได้

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด ก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุ นสำรอง

การเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำ ที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง

ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อ ย่ าง สร้อยทองแหวนทอง กำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลาน ก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

ที่มา deesoulmuch

Facebook Comments Box