คนขับรถควรรู้เอาไว้ สัญญาณเตือนจากรถสิบล้อ

ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหล า ยๆท่านคงเคยเจอ กับการส่ งสัญญาณไฟเลี้ยงแปลกๆ ขวาที ซ้ายที หรือ ไฟสูงใส่รัวๆ

ซึ่งเราควรทำความเข้าใจไว้

เพราะ รถสิบล้อ หรือ รถบรรทุก เขาพย าย ามจะแจ้งเตือนว่ามีเหตุต่างๆเกิดขึ้น เพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือได้ทัน

เรามาดูกันว่า สัญญาณต่างๆที่นิยมใช้มีอะไรบ้าง

1 เช็คเพื่อนร่วมทาง

หากเห็นรถบรรทุกวิ่งสวน มา แล้วกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง มี 2 กรณีคือ

เตือนรถที่วิ่งสวนทางกัน มา หรือเป็นการถามว่าทางที่เราผ่าน มามีด่านหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า

ถ้าทุกอย่ างปกติดี ก็กะพริบไฟหน้าตอบเขาไป 1 ครั้ง

แต่หากมีด่านหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็ให้ดับไฟหน้าและเปิดขึ้น เหมือนกรณีข้างหน้ามีเหตุ เพื่อเป็นการเตือนพี่สิบล้อให้เตรียมพร้อมกับทางข้างหน้า

2 ระวัง..!!

เมื่อไรที่สังเกตเห็นรถบรรทุกคันหน้าให้สัญญาณเป็นลักษณะไฟเลี้ยว ซ้ายที-ขวาที สลับกัน

คือเขากำลังส่ งสัญญาณบอ กให้เราระวัง

เพราะเขากำลังจะเบรก ทางข้างหน้าอาจมีด่าน หรือเกิดอุบัติเหตุอยู่

เพราะฉะนั้นให้เราชะลอความเร็ว วิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซง

3 ให้ทาง

หากเราขับรถต ามรถสิบล้อคันอยู่ แล้วรู้สึกว่าเขาวิ่งช้า

และต้องการอย ากจะแซง หากรถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทั้งที่ไม่มีทางแยก

หรือทีท่าจะเลี้ยวแต่อย่ างใด

นั่นหมายถึงเขากำลังบอ กเราว่าทางข้างหน้าปลอ ดภั ย

สามารถแซงออ กขวาได้

4 ช่วยส่องไฟ

ในการเดินทางในย ามค่ำคืน ทัศนวิสัยต่ำมองเห็นเส้นทางค่อนข้างลำบาก และเมื่อสิบล้ออยู่ข้างหน้า

และ เรากำลังจะแซง ในบางครั้งอาจพบว่ารถบรรทุกเปิดไฟสูง สาเหตุก็เพื่อเป็นการส่องทางข้างหน้าช่วยให้เราเห็นเส้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

และเปิดค้างไว้จนกว่าเราจะแซงรถบรรทุกพ้น หากเจอคนขับน่ารักแบบนี้ เมื่อแซงพ้นแล้วก็บีบแตรสั้น ๆ เป็นการขอบคุณสักนิด เขาก็จะบีบแตรตอบกลับมา

5 ของทางหน่อย จะตรงไป

กรณีคุณขับรถต ามรถบรรทุกที่จอ ดรอสัญญาณไฟจราจรตรงสี่แยก แล้วสังเกตเห็นรถบรรทุกเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

นั่นก็หมายความว่า เขากำลังจะตรงไป หากคันหลังจะตรงก็ต ามมาได้เลย

แต่ถ้าหากคันหลังต้องการจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็สามารถเลี้ยวได้ต ามสะดวก

6 ห้ามแซง

ถ้าเป็นเหตุการณ์เหมือนข้อที่แล้ว ที่เราคิดจะแซงรถบรรทุก แล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวขวากระพริบขึ้น มา

นั่นแสดงว่าเขาจะบอ กเราเป็นนัย ๆ ว่าห้ามแซง

อาจมีโค้ง หรือมีรถสวน มา หรืออาจมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า ไม่ควรที่จะแซง

ถ้าแซงอาจทำให้แซงไม่พ้น ให้รอก่อน

และเมื่อสิบล้อคันข้างหน้าเห็นว่าทางสะดวกเมื่อไร เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายส่ งสัญญาณให้เราแซงได้

7 ข้างหน้ามีเหตุ

ในกรณีที่เราวิ่งสวนทางกับรถบรรทุก แล้วสิบล้อส่ งสัญญาณไฟโดยดับไฟหน้าและเปิดขึ้น

แสดงว่าเขากำลังบอ กว่าทางข้างหน้ามีด่าน หรืออุบัติเหตุรุนแรง

ให้ชะลอความเร็ว คาดเข็มขัดนิรภั ย หรือให้เราเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ข้างหน้าด้วย

8 ขอทาง

หากเห็นรถบรรทุกวิ่งกัน มาเป็นแถว ๆ

แล้วจู่ ๆ มีคันในแถวแฉลบหัวรถออ กมาพร้อมกะพริบสูงไฟ 1 ครั้ง

นั่นแสดงว่าเขากำลังขอทาง

และบอ กเราว่ากำลังจะเร่งเครื่องแซง ขอใช้ทางวิ่งในเลนของเรา

ให้เราระวัง ชะลอความเร็ว

และถ้าเราพร้อมจะเปิดทางก็กะพริบไฟสูงตอบกลับไป 1 ที

9 ข้างหน้ามีด่าน

หากเห็นรถบรรทุกคันที่สวน มา อยู่ดี ๆ กะพริบไฟหน้าพร้อมเปิดไฟเลี้ยวมาทางฝั่งเรา

นั่นแสดงว่าข้างหน้ามีด่าน ให้เตรียมตัวและระมัดระวัง เตรียมชะลอความเร็ว และใช้ความเร็วต่ำ หากยังวิ่งด้วยความเร็วสูงอาจเกิดอันตรายได้

เห็นไหมว่าสัญญาณไฟเหล่านี้ เป็นสัญญาณไฟที่ล้วนแล้วแต่หวังดีต่อเพื่อนร่วมทางแทบทั้งสิ้น

เห็นขับรถใหญ่ๆกันแบบนั้น พี่ๆรถบรรทุกเขาใจดีมากเลยนะ

เรามักจะเห็นรถใหญ่ หรือ รถบรรทุกให้ทางเราก่อนเสมอ

ที่มา bitcoretech

Facebook Comments Box