คาถ า หลว ง พ่อโสธs เสริมโชคลาภ แคล้วคลาดปล อดภั ย

หลว ง พ่อโสธs wsะพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานถึงความศักดิ์สิทธิ์ จนกลายเป็นที่เคารพบูช า ของชาวเมืองมาจนถึงปัจจุบัน และทำให้คนเดินทางไปกราบไหว้บูช า กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาถ า บูช า นั้นมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมโชค เสริมลาภ และแคล้วคลาดปล อดภั ย สวดแล้วดีเป็นมงคลต่อชีวิต ชาวเมืองฉะเชิงเทรามีความศรัทธาในองค์หลว ง พ่อโสธsเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเสมือนwsะคู่บ้านคู่เมืองที่ทำให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการขอพร ที่ใครต่อใครก็ตามที่ได้มาไหว้ขอพรแล้วนั้นจะสมหวังตามปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการขอในเรื่องของการค้าขายดี ขอให้มีโชคลาภ ขอให้แคล้วคลาดปล อดภั ย หรือแม้แต่ขอให้มีบุตร และไม่เพียงแต่ผู้ที่มากราบไหว้หรือบนบานจะได้รับพรดังที่ขอเท่านั้น ยังจะทำให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

คาถ า บูช า หลว ง พ่อโสธs คาถ า wsะเจ้า 5 wsะองค์

คาถ า หลว ง พ่อโสธsบทนี้ ใช้สวดเป็นประจำทุกวันเพื่อให้แคล้วคลาดปล อดภั ย อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และปล อดภั ย จากภยันตรายทั้งปวง ก่อนสวดให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วยคำบูช า แบบฉบับเต็ม ดังนี้

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย

ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูช า มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูช า มะหาปัญโญ สังฆะบูช า มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

คาถ า หลว ง พ่อโสธsฉบับย่อ

สามารถท่องคาถ า บูช า ฉบับเต็มด้านบนได้ หรือจะท่องคาถ า บูช า หลว ง พ่อโสธs ฉบับย่อก็ได้

เริ่มจากท่องนะโม 3 จบก่อนเช่นกัน แล้วตามด้วยคำบูช า ว่า

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

คำกล่าวบนบานหลว ง พ่อโสธs

หลว ง พ่อโสธsแห่งวัดโสธsวรารามวรวิหารนั้น เด่นดังมากในเรื่องของการขอพรและบนบาน ไม่ว่าใครจะมาบนที่นี่มักจะสมหวังกันถ้วนหน้า ด้วยเพราะความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาที่วัดกันอย่างมากมาย

โดยเรื่องที่คนนิยมมาบนนั้น ได้แก่ ขอบุตร ขอโชคลาภ ของาน แต่เรื่องที่เป็นข้อต้องห้ามสำหรับที่นี่คือ ห้ามบนขอไม่ให้เป็นทหาร เพราะตามความเชื่อเล่าว่า พลวงพ่อโสธsชอบให้คนเป็นทหาร เพื่อจะได้ปกป้องรักษาบ้านเมือง

วิธีบนหลว ง พ่อโสธs

1 สิ่งที่ใช้สำหรับบนบาน คือ ไข่ต้ม 99 ฟอง และพวงมาลัย 9 พวง โดยเริ่มบนด้วยการจุดรูป 3 ดอก แล้วท่องบทสวดหลว ง พ่อโสธs ตามด้วยกล่าวคำขอเพื่อบนตามประสงค์ จากนั้นนำไข่ต้มและพวงมาลัยถวาย โดยปอกไข่ต้ม 1 ฟองเพื่อถวายแด่หลว ง พ่อ และรอจนกว่าธูปจะหมดจึงลาไข่ต้มกลับไปกิน ใครที่ขอเรื่องบุตรให้นำไข่ต้มกลับไปกินพร้อมคู่ของคุณด้วย

2 ในขณะที่บนให้บอกกล่าวด้วยว่าหากบนสำเร็จแล้วนั้นจะกลับมาแก้บนด้วยการถวายไข่ 99 ฟอง ที่ต้องบนและแก้บนด้วยไข่ต้มนั้น เพราะว่ากันว่าหลว ง พ่อโสธsชอบไข่ต้ม เนื่องจากสมัยก่อนเป็นของที่หาง่าย หลังจากนั้นมาก็เลยนิยมใช้ไข่ต้มในการบนหลว ง พ่อโสธsเป็นต้นมา นอกจากนี้หลาย ๆ คนก็นิยมแก้บนด้วยพวงมาลัย หรือนางรำละครชาตรี ก็ได้เช่นกัน

3 หลังจากที่บนกับหลว ง พ่อพร้อมสวดบทสวดหลว ง พ่อโสธsเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องไม่ลืมที่จะไปไหว้หลว ง พ่อโสธsองค์จริงที่โบสถ์หินอ่อนด้วย แต่จะถวายได้แค่ดอกไม้เท่านั้น

4 เมื่อได้ทำการบนเรียบร้อยแล้ว ต้องตั้งมั่นในศีล 5 อย่างเคร่งครัด แล้วสิ่งที่บนบานก็จะสำเร็จดังหวัง

วิธีแก้บนหลว ง พ่อโสธs

เมื่อได้สิ่งที่ขอกับหลว ง พ่อโสธsสมตามปรารถนาแล้วนั้น ต้องกลับมาแก้บนตามที่ได้ขอไว้ โดยการถวายไข่ต้ม พวงมาลัย แผ่นทองคำเปลว 100 แผ่น และจะมีนางรำด้วยก็ได้

Facebook Comments Box