จงสอนให้ลูกจับปลา อย่าจับปลาให้ลูกกินอย่างเดียว

จงสอนให้ลูกจับปลา อย่าจับปลาให้ลูกกินอย่างเดียว

เราเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกและไม่อย ากเห็นลูกต้องลำบาก จึงหาสิ่งๆดีๆให้ลูกถึงแม้ตัวเองลำบากแต่ลูกจะต้องสบาย ซึ่งบางครั้งการที่เรารักลูกมาก จนทําให้ลูกไม่เคยพบความลําบากเลยมันอาจจะส่งผลกับลูกในอนาคต วันนี้เราเลยมีข้อคิดดีๆที่อย ากฝากถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่า วัยรุ่นคนหนึ่ง ขอเ งิ นแม่ไปเที่ยว แม่บอ กว่า ลูกรู้ไหมว่า สมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหนต้องทำงานทุก อ ย่ า ง พับถุงกระดาษข า ย ตัดใบตองขน

ไปส่งข า ยในตลาด แต่ละบ า ทแต่ ละสต างค์ต้อง อาบเหงื่อต่างน้ำลูกนั่งฟังแม่เงียบๆ ลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อยเกิดไม่มี แม่แล้วจะทำยังไงซักผ้า เองยังไม่ได้ ขึ้นรถเมล์ ก็ไม่เป็นใช้เ งิ น อ ย่ า ง นี้ จะเอาตัวรอ ดได้ยังไง

เมื่อแม่เทศน์จบ ก็ควักเ งิ นยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง พ่อแม่จำนวน มากทำ อ ย่ า ง นี้เมื่อลูกขอเ งิ นไปเที่ยวจะพร่ำบ่นลูก และเล่าเรื่องเมื่อตน เผชิญความลำบากในสมัยก่อน

เล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบาก ของตนในวัยเท่ากันแล้ว ปิดท้ายด้วยการให้เ งิ น ลูกไป

คนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่า ม ร ด กในพจนานุกรมชีวิต ทุก อ ย่ า ง ในชีวิตต้องหามาเองทว่า คนรุ่นนี้เมื่อลืมต า อ้าปากได้ และเป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคน

โดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวน มาก เก็บเ งิ นเก็บทองไว้ โดยไม่ยอมใช้บอ กว่า เก็บไว้ให้ลูกเหตุผลอาจเพราะ พ่อแม่ไม่ อ ย า ก ให้ลูก ผ่ า น ความลำบากเหมือนตัวเองการเตรียมทุก อ ย่ า ง ให้ลูก

เหมือนสะท้อน สิ่งที่ตัวเองอ ย า ก ได้ในวัย เ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนักให้ลูกไปโดย ป ริ ย า ย ไม่มีเ งิ นเป็นปัญหา มีเ งิ นก็เป็นปัญหาบางครั้ง การมีเ งิ น มาก อาจทำให้เลี้ยงลูก ย า ก ขึ้นเ งิ นก็เหมือน

คือ ต้องสอนเรื่องวินัยการใช้เ งิ นและความอ ดทน การรู้จักใช้ชีวิต และรับผิ ดชอบตัวเองอ ย่ า สร้างปัญหาแก่ สังคมไพ่อแม่ต้องมองภาพกว้าง และมองให้ออ กว่า

หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูกไม่รู้จักหามาด้วยตัวเอง หรือไม่ทำอะไร ไม่เป็นเลยหรือเปล่า กล า ยเป็นรอแต่แบมือขอ อ ย่ า ง เดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้องรักให้ถูกวิ ธีด้วย ต ามสุภาษิตที่ว่า สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก

แหล่งที่มา deejaiplus

Facebook Comments Box