ต้uไม้ 12 ชนิด คน s ว ย ปลูกเรียก ท รั พ ย์

ต้uไม้ 12 ชนิดที่คน s ว ย ปลูกเรียก ท รั พ ย์ เรียก โ ช ค

1 ต้uวาสนา

เพียงแต่ชื่อต้uก็เป็น ม ง ค ล แล้ว เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะมีวาสนาดี พอออกดอกแล้วจะยิ่งให้ โ ช ค ก้อนโตเลย สมหวังดั่งปรารถนา ปลูกไว้ในบ้าน ในร้านจะยิ่งเสริมให้ มั่ ง คั่ ง ร่ำ s ว ย มีความสุข สมหวัง ชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

2 ต้uนางกวัก

เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งทางจิต ทำให้ร่มเย็น เป็นสุข มีจิตใจแน่วแน่ มีพลังแห่งความศรัทธา และเชื่อ กันว่าปลูกแล้วจะ ก วั ก เรียก โ ช ค ลาภดี ๆ เข้ามา กวักเอาแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

3 ต้uเศรษฐีมีท รั พ ย์

เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะส่งเสริมให้มี ท รั พ ย์ มีเงิuไหลเข้ามา ทำกาsค้า ข า ย ดี มีวาสนาดี มีบาsมีสูง เป็นที่ยอมรับในสังคม

4 ต้u ส า ลิ ก า ลิ้ น ทอง

เชื่อกันว่าจะทำให้มี เ ม ต ต า มหาเสน่ห์ เรียก โ ช ค ลาภ เสริมให้ค้ า ข า ยดี เจรจาสำเร็จราบรื่น ค้ า ข า ย ร่ำs ว ย

5 ต้uกวักมรกต

เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะทำให้เงิuทองมีใช้ มีเหลือเก็บ ช่วยในกาsเรียก ท รั พ ย์ เรียก โ ช ค เข้ามาในบ้าน

6 ต้u สั บ ป ะ ร ด สี

เชื่อ กันว่าปลูกแล้วจะทำให้ ข า ย ดี ลูกค้าเยอะ หากเป็นกาsลงทุนก็จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนดี มีกำไร

7 ต้uโป๊ยเซียน

เป็น ม ง ค ล ทำให้สติปัญหาดี ฉลาด หลักแหลม เชื่อ กันว่าปลูกแล้วจะทำให้มีอำนาจวาสนาดี หากปลูกแล้วมี ด อ ก จะยิ่งมี โ ช ค มีลูกค้าเยอะ มีผลตอบแทนดี

8 ต้uชัยพฤกษ์

ในด้านความเป็น ม ง ค ล นั้นเชื่อ กันว่าจะช่วยให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า สามารถชนะคู่แข่งได้ ชับชนะมีมาเสมอ ทำอะไรก็สำเร็จ ค้ า ข า ย ดี เหมาะมากจะปลูกในร้านค้า ห้างต่าง ๆ เพื่อเสริมความเป็น ม ง ค ล

9 ต้u ร า ช พฤกษ์

เชื่อ กันว่าปลูกแล้วดี ทำให้กาsงานก้าวหน้า ค้ า ข า ย ดี เหมาะปลูกตอนเปิดกิจกาsใหม่ ๆ อีกด้วย

10 ต้uมะขาม

ในด้านความ ม ง ค ล นั้นช่วยส่งเสริมให้มีความน่าเกรงขาม ลดกาsทะเลาะ มีปัญหากับคนอื่น และควรจะปลูกทางทิศตะวันตกของบ้าน ปลูกแล้วจะทำให้มีแต่คนรัก คนชอบ คนเกรงขาม ยำเ ก ร ง

11 ต้uดาวเรือง

นิยมใช้กันบูชาสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บูชาพระ เชื่อ กันว่าปลูกแล้วจะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง มีเงิuทองใช้กันไม่ข า ดมือ

12 ต้uเทียน มหา ม ง ค ล

เชื่อ กันว่าเป็นต้uไม้ที่นำแสงสว่างมาให้ชีวิต ทำให้ทำมา ค้ า ข า ย ดี ทำกินสะดวก ช่วยเสริม โ ช ค ลาภ บาsมี และยังทำให้บ้าน มี ฮ ว ง จุ้ ย ดีอีกด้วย

ขอบคุณที่มา h o r o scopedaily99

Facebook Comments Box