ถ้าไม่มีลูก ชีวิตตอนแก่ต้องจัดการอย่างไร ?

ถ้าไม่มีลูก ชีวิตตอนแก่ต้องจัดการอย่างไร ?

สมัยนี้ คนอยู่เป็นโสดเพิ่มมากขึ้น คนมีลูกก็ลดน้อยลงไปด้วยเหตุผลต่างๆนาๆของสังคมยุคปัจจุบัน

คำถามคือ เมื่อไม่มีลูกแก่ไปใครจะเลี้ยง ใครจะดูแล และนี่ก็คือเรื่องจริงของคนไม่มีลูกต้องวางแผน เพื่อให้อยุ่ได้อย่างสบายใจ มีวิธีอย่างไรไปอ่านกันเลยจ้า

แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างรายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ การวางแผนเรื่องรายได้อย่างสม่ำเสมอ

จนถึงวันสุดท้าย ของชีวิตจึงสำคัญมาก ๆ เราควรเริ่มต้นวางแผนว่าจะมีชีวิตเกษียณด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่ และจะหาเงินก้อนนั้นมาได้อย่างไรบ้าง

ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนคือ เรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้วางแผนไว้เลย

ว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่างไรสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ การวางแผนอย่างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไร

สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รัก เ สี ย ชี วิ ต ) หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าทการเลือกอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนมากมายที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมี

บ้านหรือคอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน

เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้วางแผนไว้ทุกทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นความสำคัญ ในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ

คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด

ยกตัวอย่างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัว เ สี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่างไรวางแผนถ้าคู่ชีวิต เ สี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่างไร

วางแผนถ้าลูกเ สี ยชีวิ ตก่อนเราจะทำอย่างไรวางแผนว่าถ้าเราพิก า รหรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่างไร ถึงแม้จะดูเครี ยดไปบ้าง

แต่สิ่งเหล่านี้ สามารถป้องกันความเ สี่ย งไว้ล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะเรื่องประกันชีวิตประกันสุ ขภ า พประกันโร ค ร้ า ยแ ร งต่าง ๆ

ที่ช่วยลดความ เ สี่ ย ง ได้สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีแผนการเงินของตนเองไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัว แบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า

มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตามเราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอ เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

ก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่างไร คนที่วางแผนการใช้ชีวิต

อย่างรอบคอบ มักจะได้มีชีวิตแบบที่ตนเองต้องการ

เรียบเรียงโดย parinyajai

แหล่งที่มา fakhaikid

Facebook Comments Box