ทัศนคติแบบนี้ ที่จะบอกได้ว่าเรา..โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ทัศนคติแบบนี้ ที่จะบอกได้ว่าเรา..โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

คนเรามีความคิดหรือการเติบโตมาไม่เหมือนกัน บางคนมีนิสัยความคิดที่ดูโต หรือดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ บางคนยังมีนิสัยที่เหมือนเด็กแต่เมื่อสักวันที่เรารู้ตัวเองว่าโตขึ้น

ความคิดก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีกลิ่นไอความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาในตัวมากขึ้น เรามี 5 ข้อสังเกตตัวเอง สำห รับกลุ่มวัยรุ่นว่าความคิดเราได้เริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่

1.ความอดทน

เมื่อมีความอดทนกับสิ่งต่างๆ สิ่งนั้น ก็ต้องผ่านไปด้วยดี เราจะคิดถึงอนาคตมากขึ้นจะรู้จัก รับรู้ถึงรสชาติความขมของชีวิตเป็นอย่างไร เข้าใจชีวิตมากขึ้น

สามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ จัดการกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตได้เองโดยไม่มีผลกระทบต่อคนรอบข้างและตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้ รับมือกับบทเรียนที่ต้องเจออยู่เสมอ

2.นิ่งขึ้น มีความสุขุม

การที่นิ่งในที่นี้ไม่ได้ หมายถึงความเก็บกด แต่เป็นการนิ่งกับสิ่งต่างๆ หรือสิ่งเร้าที่เราเจอในชีวิตประจำวัน เช่น จากแต่ก่อนพอเจอสิ่งหนึ่งที่รับไม่ได้

เราจะแสดงอาการออกมา แต่พอเริ่มโตขึ้นความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปบวกกับเราเริ่มยอมรับความเป็นจริงได้ในชีวิตจริง

3.มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

ในชีวิตประจำวันเราย่อมเจอสิ่งต่างๆมากมาย อาจจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน เวลา ครอบครัวหรือสิ่งที่เรากระทำบางเวลา

อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆ แต่ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่เราต้อง ทำและยอมรับให้ได้ เริ่มคิดถึงอนาคตเพิ่มมากขึ้น

4.การพยายามไม่สร้างปัญหาหรือการทะเลาะ

เราจะเริ่มมีความคิดที่มองการณ์ไกลนิสัยยืดห ยุ่นได้ เริ่มคิดว่าถ้ าทำสิ่งนี้ลงไปแล้วผลลัพธ์ที่จะตามมาจะเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยน mindset มองโลกในแง่บวกมากขึ้น

เริ่มรู้สึกสู้ไปคงไม่มีประโยชน์ เช่น ทะเลาะกับใคร แล้วเป็นคนง้อคน ไม่เป็นหรือรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความผิดจริงๆ ก็จะไม่เข้าหาอีกฝ่ายก่อน แล้วถ้าต่างคนต่างไม่เข้าหากัน

ก็อาจจะทำให้ บั่ น ท อ น ทำ ล า ย ความรู้สึกกัน เพราะฉะนั้น การไม่สร้างปัญหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

5.เริ่มมีเป้าหมายวางแผนอนาคต

การที่เริ่มคิดถึงอนาคตเพิ่มขึ้น เริ่มหาอะไ รทำที่ เป็นงานอดิเรกหรือความชอบที่วางแผนว่าจะ ทำในอนาคต หรือสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้

มองหาวิธีที่จะทำให้มีความสุขในระยะยาว เริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนา ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำ และเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณ ทำตามความฝันได้สำเร็จตามที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้

เราทุกคนล้วนโตมากับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การเป็นผู้ใหญ่ทำใ ห้เรามีความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้น มีเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญ ท้าทายอยู่ทุกๆ วัน แค่มีความคิดที่ดีและเหมาะสมก็สามารถ ทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆ มาได้ เหตุการณ์ในชีวิตที่เราต้องเจอของ

แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคน อาจจะเจอความท้าทายหนักๆ ให้เราคิดว่าความท้าทาย นั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำม าปรับใช้ในชีวิตปร ะจำวันได้

ทั้งนี้ การคิดบวกมากกว่าคิดลบเป็นสิ่งที่ ทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆไปได้ง่ายขึ้น

แหล่งที่มา yindeeyindee

Facebook Comments Box