ทายาทควรรู้ หากเจ้าของที่ดิน เ สี ย ชี วิ ต ต้องทำอย่างไร

เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต ม ร ด ก ย่อมตกทอดแก่ ท า ย า ท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งยากหน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่อง ก า ร รับ ม ร ด ก ที่ดินกันคร่าวๆ สำหรับใครที่มีพ่อแม่ บุตร ธิดา หรือคู่สมรสทิ้งสมบัติเอาไว้ให้ แต่ไม่ได้โอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็มาด่วนจากไปก่อน

ม ร ด ก ที่ดิน เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต ท า ย า ท จะรับ ม ร ด ก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือ ท า ย า ท กันไป โอนที่สำนักงานที่ดิน

และอีกวิธีนึงคือตั้งผู้จัด ก า ร ม ร ด ก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

ก า ร โอน ม ร ด ก ที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐาน ก า ร เ สี ย ชี วิ ต เช่น ม ร ณ ะ บัตร

3 หลักฐาน ก า ร เป็นผู้มีสิทธิรับ ม ร ด ก เช่น เป็นลูก เป็นภรรยา พินัยกรรมเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว

เชื่อว่าผู้ขอเป็น ท า ย า ท มีสิทธิรับ ม ร ด ก ตามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำ ก า ร ประกาศ ม ร ด ก มีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน

จริงๆ มันมีรายละเอียดมาก ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียด

ส่วน ก า ร โอนที่ดินโดยตั้งผู้จัด ก า ร ม ร ด ก สามารถทำได้

1 ให้ ท า ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัด ก า ร ม ร ด ก ท า ย า ท ต้องไปให้ ก า ร ที่ศาล

2 จะมี ก า ร จดทะเบียนผู้จัด ก า ร ม ร ด ก

3 หลังจากนั้น ผู้จัด ก า ร ม ร ด ก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป…

ทนายรัชพล ศิริสาคร

ประธานชมรมสนับสนุน ก า ร ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม

Facebook Comments Box