ทำไงดี ไม่มีเงินส่ง กยศ. เปิดแนวทางแก้ปัญหา ดีกว่าถูกฟ้องทีหลัง

กองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุuฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้กู้ยื มกลุ่มก่อน ฟ้ อ ง ค ดี เพื่อล ดปัญห าผู้กู้ยื มที่ค้ างและ ห นี้ ค้ างชำระ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบ าด ของเชื้ อ โ ค วิ ด 19 โดยมี 3 แนวทาง ดังนี้

1 ปรับโครงสร้าง ยืดระยะเวลาการชำระ สำหรับลูก ห นี้ ปกติ ที่ยังไม่ได้ถูกฟ้องคดี ถ้าปีนี้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามสัญญา กองทุนจะปรับโครงสร้างขยายเวลาให้ชำระได้สูงสุด 30 ปีเลยค่ะ แต่งวดสุดท้ายต้องอายุไม่เกิน 65 และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระงวดสุดท้าย ซึ่งลูก ห นี้ ทุกคนต้องแจ้งความประสงค์ผ่าน app กยศ. Connect หรือ Website กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(www.studentloan.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

2 ปรับเปลี่ยนลำดับ สำหรับลูก ห นี้ ดี ที่ยังไม่เคยถูกฟ้องร้องคดีความ จากเดิมการตัดชำระจะตัดเบี้ยปรับ, ดอกเบี้ย, เงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับให้โดยนำเงินที่ได้ ไปตัด เงินต้นก่อน ตามด้วยดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ

3 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระคืน สำหรับผู้กู้รายใหม่ และอยู่ระหว่างปลอด ห นี้ ยังไม่ครบกำหนดต้องชำระ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน โดยเพิ่มระยะเวลาการผ่อนจากเดิม ไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30 ปีแทน ขึ้นอยู่กับยอด ห นี้ และงวดสุดท้าย ลูก ห นี้ จะต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ส่วนผู้กู้ยืม บางราย ที่ถูกหักจากเงินเดือน โดยนายจ้างเป็นคนนำส่ง กยศ. ได้เปิดบัญชีให้ผู้กู้ยืม สามารถแจ้งความประสงค์ ผ่าน app กยศ. connect เพื่อขอปรับเปลี่ยนจำนวนเงินได้แล้วนะคะ โดยลูก ห นี้ สามารถทำเรื่องให้เหลือนำส่งขั้นต่ำเพียง 10 บาทต่อเดือนได้ มีผลตั้งแต่เดือน สิงหาคม 64 – มิถุนายน 65 แต่ผู้กู้ยืม ยังคงมีหน้าที่ ที่จะต้องไปชำระส่วนต่างตามจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระ ตามเงื่อนไขสัญญา

ขั้นตอนการขอปรับโครงสร้าง ห นี้

1 เข้าสู่ระบบ กยศ.connect ผ่านสมาร์ทโฟน

2 เลือกเมนู ปรับโครงสร้าง ห นี้

3 จากนั้นกด ตรวจสอบข้อมูล

4 เสร็จแล้วกด ยืนยันข้อมูล

เป็นหนี้ก็ต้องใช้ แต่ถ้าไม่มี ก็คุยกับเจ้าหนี้ดีๆ นะคะ ไม่มีใครใจร้ายกับเราหรอก ปีนี้หนักอยู่ หน่วยงานรัฐเขารู้ อย่าเป็นคน ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ไม่บอกกล่าวอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวโดยฟ้องมาทีหลังโดนยึดที่ ยึดบ้านไปขายทอดตลาดไม่รู้ด้วยนะ

ขอบคุณที่มา : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Facebook Comments Box