ปลูกเอาไว้ ช่วยให้นอนหลับสนิท หลับสบายทั้งคืน

ปลูกเอาไว้ ช่วยให้นอนหลับสนิท หลับสบายทั้งคืน

การปลูกต้นไม้หล า ยๆคน มักจ ะนำม าปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อประดับสวนตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามและได้บรรย ากาศที่ดี แต่รู้กันหรือไม่ว่าเราสามารถนำต้ นไม้มาปลูกในห้องนอนได้ นอ กจากจะทำให้ห้องนอนดูสดชื่นสร้างบรรย ากาศให้ดูธรรมชาติแล้วยัง ทำให้เรานั้นนอนหลับสบายอีกด้วย

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้ที่ช่วยให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืน

ต้นไม้ 5 ชนิด ที่จะเข้าเป็นตัวช่วยในการนอนหลับที่ดีนั้น เหมาะมากสำหรับการมีไว้ในห้องนอน เพื่อ การนอนหลับสนิท ไม่สะดุ้งตื่นขึ้น มาในตอนกลางคืน ทำให้เวลาตื่นในตอนเช้า ร่างกายได้รับการฟื้นฟูอย่ า งมีประสิทธิภาพ และสดใสสดชื่น พร้อมรับวันใหม่ได้ทุกวัน

1 ต้นลิ้น มังกร

เหมาะแก่การแต่งห้องให้มีความสวยงามสบายต า น่านอนหลับพักผ่อน อีกทั้งยังช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยออ กซิเจนที่ร่างกายต้องการ ทำให้ทางเดินห า ยใจไม่ติดขัด ปรับสภาพอากาศภายในห้องนอนให้ดีขึ้น ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย ทั้งในช่วงเวลาก่อนนอน และเวลาเข้านอน

2 ต้น ว่ า น ห าง จ ร ะ เ ข้

เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลมาก และสามารถเติบโตได้เอง ต้นว่านหางจระเข้นี้ จะช่วยเพิ่มออ กซิเจนในห้องนอนตอนกลางคืน ทำให้บรรย า กาศในห้องเหมาะแก่การนอนหลับเป็นอย่ า งยิ่ง ด้วยออ กซิเจนที่มากพอ จะทำให้การห า ยใจไม่ติดขัด และนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการได้เพิ่มออ กซิเจนให้แก่ร่างกายรวมถึงส ม อ ง นั้น จะช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่ า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 ต้น มะลิ

ด อ ก มะลินอ กจากจะให้ความสวยงามแล้ว ยังส่งก ลิ่ นหอมได้ตลอ ดทั้งวัน ก ลิ่ นหอมของ ด อ ก ม ะลินั้น ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย ลดความวิตกกังวลลงได้ ปรับให้อารมณ์สดใสสดชื่น ไม่มีความเ ค รี ย ด สามารถใช้ได้ตลอ ดทั้งวัน คุณอาจจะเก็บ ด อ ก มะลิไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือในที่ต่างๆ ที่คุณต้องใช้ ต้องผ่ า นทุกวัน การลดความกังวลในช่วงระหว่างวัน จะช่วยลดความเ ค รี ย ดสะสม ที่จะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนได้ จึงทำให้นอนหลับได้อย่ า งสนิท ไม่ต้องนอนผวาตกใจตื่นกลางดึก

4 ต้นลาเวนเดอร์

จัดได้ว่าเป็นพืชที่ให้ทั้งความสวยงาม และสร้างบรรย า กาศที่เหมาะสมต่อ การนอน เพราะในต้นลาเวนเดอร์นั้นจะมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งส่วน มากจะสกัดออ กมาเป็นน้ำหอม หรือน้ำหอมปรับอากาศ แต่การสกัดออ กมานั้น อาจมีส า ร เคมีเพิ่มเติมที่ทางผู้ผลิตเสริมเข้าไป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ส่งก ลิ่ นหอม และคงอยู่ได้ย า วนาน

เหมาะที่จะดับก ลิ่ นในที่ต่างๆ ยกเว้นห้องนอน เพราะก ลิ่ นที่แ ร งเกินไปนั้น จะเป็นตัวรบกวนการนอน มากกว่าช่วยให้นอนหลับ ดังนั้นเราจึงควรใช้ต้นลาเวนเดอร์ที่มีความหอมอ่อนๆจากธรรมชาติ ช่วยในการนอนจะดีมาก ต้นลาเวนเดอร์นั้น ทำให้ความเ ค รี ย ดความกังวลที่สะสมมาทั้งวันลดลง อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆ เหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อนเป็นอย่ า งยิ่ง

5 ต้นไอวี่

การปลูกต้นไอวี่ไว้ในห้องนอนนั้น จะแก้ปัญหาเรื่องการห า ยใจติดขัด แพ้อากาศ ห อ บหืด หรือนอนกรนได้ดี เพราะต้นไอวี่จัดได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ สามารถปราบเ ชื้ อ ร า ในอากาศได้อย่ า งดีเยี่ยม ทำให้บรรย า กาศในห้องนอนนั้นเหมาะแก่การนอน และด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ จะทำให้การนอนของคุณในทุกๆคืน ห า ยใจได้อ ย่ า ง ส บ า ย ส่งผลให้นอนหลับได้สนิทตลอ ดคืน

การนอนหลับที่ดี จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจะมองผ่ า นและละเลยไปไม่ได้ ดังนั้นการสร้างบรรย า กาศที่ดีในห้องนอน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมันเป็นผลต่อเนื่อง ทำให้เราได้นอนหลับพักผ่อนได้อย่ า งเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box