ผู้ก่อตั้งฮาตาริ อากงจุน จบ​แค่ ป.2 บริจาค 900 ล้าน มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ผู้ก่อตั้งฮาตาริ อากงจุน จบ​แค่ ป.2 บริจาค 900 ล้าน มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เปิดประวัติ “อากงจุน” จุน วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งฮาตาริ บริบ าคเงิน 900 ล้านบ าทให้มูลนิธิรามาธิบดี วัยเด็กย ากจ น จบแค่ ป.2 สู่เจ้าของธุรกิจหลายพันล้าน

โลกออนไลน์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ Hatari (ฮาตาริ) แบรนด์พัดลมชื่อดังของไทย ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการบริบ าคเงินส่วนตัวกว่า 900 ล้านบ าท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

โดยได้บริบ าคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บ าท บริบ าคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บ าท และบริบ าคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บ าท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565”

สำหรับประวัติของ จุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ปัจจุบันอายุ 86 ปี ชีวิตวัยเด็กย ากจ น ต้องดิ้นรนสู้ชีวิต จบการศึกษาแค่ ป.2 เริ่มต้นการทำงานในวัย 17 ปี ด้วยการขับแท็กซี่ แล้วเริ่มต้นมาเป็นลูกจ้ างร้านทอง เป็นช่างทำโมล ทำของเล่น และอะไหล่พัดลม เป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านงานช่าง ก่อนจะตั ดสินใจทำพัดลมทั้งตัว เมื่อปี 2528 โดยเริ่มต้นในแบรนด์ที่ชื่อ “k” และ “Tory” ตามลำดับ

ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อฮาตาริออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก จนกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ทำยอดข ายได้ปีละหลายพันล้าน มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

สำหรับนิสัยส่วนตัวของอากงจุน เป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวย และมักทำบุญบริบ าคเงินตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

เรียกได้ว่าสายบุญที่แท้จริง ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย เพราะสิ่งต่างในโรงพยาบาลนั้น เป้นสถานที่ที่ช่วยชีวิตคนนั่นเอง

แหล่งที่มา Kidpan

Facebook Comments Box