รีบไปหามาปลูกติดบ้านไว้ ต้นไม้ 5 ชนิดป้องกันงูเข้าบ้านได้

เsาเชื่อว่าใครๆก็คงไม่ต้องการให้มันเลยเข้ามาที่บ้าน แต่บางทีเsาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตอนไหน แต่ถ้าหากเsาพบโดยไม่ระวังเsาอาจจะแย่เลย ดังนั้นแล้วถ้าบ้านไหนอยู่ใกล้กับป่า หรือว่ามีที่รกและอับชื่นมาก ก็ขอแนะนำว่าให้ทำความสะอาดและเก็บกวาดตรงนั้นให้ดี และวันนี้เsาก็มีวิธีการป้องกันอีกแบบหนึ่ง นั่นก็คือการปลูกต้นไม้กันงูนั่นเอง ลองไปดูกันว่าต้นไม้ดังกล่าวนั้นที่บ้านคุณมีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีก็หามาปลูกกันได้เลย

1 ดาวเรือง

ดาวเรือง มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า คำปู้จู้ นิยมปลูกตัดดอก เป็นดาวเรืองในกลุ่ม African หรือ American marigold เป็นพันธุ์ดอกใหญ่ พันธุ์ที่ใช้เป็นการค้าในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ซอเวอริน นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่นำเข้ามาได้แก่ พันธุ์จาเมกาและอื่น ๆ อีกหลายพันธุ์ ก ลิ่ นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็นหลัก ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว

2 ลิ้น มังกร

ในบรรดาพรรณไม้ที่ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยมานานกว่า 30 ปี ต้องยกให้ ” ลิ้นมังกร ” ไม้ประดับที่ปัจจุบันมีราคาสูงถึงต้นละหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียว เนื่องจากลักษณะกายภาพของสั ต ว์ชนิดนี้ ย ากต่อ การเลื้อยผ่ าน ลิ้น มังกรเป็นต้ นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับก ารปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

3 ฟ้าทะล า ยโจร

ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว ในตระกูล Acanthaceae มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา โดยในตำรายาโบราณของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามารับประทานแก้โรคได้เอง สูงประมาณ 30-70 ซม

ปล า ยกลีบด อ กแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี คล้ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น หากตัวถูกับราก หรือใบของฟ้าทะล า ยโจร จะทำให้ผิวหนังของมันเกิดอาการป ว ด และแสบ มันจึงไม่ชอบเข้ าใกล้ต้นไม้ชนิดนี้

4 จิงจูฉ่าย

จิงจูฉ่าย เป็นสมุนไพรจีนที่นิยมใส่ในต้มเลือดหมู เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศจีนทางตะวันตก เป็นพืชชนิดเดียวในสกุลโกฐจุฬาลัมพา ที่เป็นพืชปลูก ไม่ชอบดินคุณภาพต่ำหรือดินที่แข็งเกินไป ลักษณะใบคล้ายผักชี ปล า ยใบแหลม และแตกเป็นแฉก หน้าใบเรียบสีเขียว หลังใบสีเทา-เขียว มีขนขาวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิดการระค ายเคืองต่อผิวหนังของสั ต ว์

5 กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายประดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหล า ยปี ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปล า ยแหลม ความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

ออ กด อ กสีม่วง ลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีก ลิ่ นคล้ายกุ้ยช่าย ทั้งที่ด อ ก และใบ ซึ่งนอ กจากจะมีส่วนที่ช่วยป้องกันยุง และหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้ าเข้ามาในเขตบ้าน และสวนของเsาได้ด้วย

ที่มา sit-smiling

Facebook Comments Box