วัยรุ่นที่กําลังสร้างตัว ถ้าคิดได้แบบนี้ได้ รับรองมีเงินเก็บเร็ว

วัยรุ่นที่กําลังสร้างตัว ถ้าคิดได้แบบนี้ได้ รับรองมีเงินเก็บเร็ว

สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจที่รักทุกท่าน วันนี้เรามีข้อคิดดีๆมาฝากวัยรุ่น วัยวุ่น วันที่กําลังสร้างตัว หรือนักศึกษาที่กําลังเรียนจบแบบป้ายแดงมาหมาดๆ

กา รสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและมีโอกาสประสบความ สำเร็ จได้เร็วกว่าแต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีเป็นเรื่อง สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเงินและเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทางการเงินไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเงินเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความ สำเร็จและช่วยลดข้อผิดพลาดได้

1 ออมเงินไว้เผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

เป็นเงินออมที่เก็บแยกออกมาจากข้อแรก นั่นก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุกเฉิน เชื่อว่าหลายคนอาจ

มองข้ามการเก็บเงินไว้สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉ น ควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10%

จากรายได้ทั้งหมด การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารั ก ษ า พ า บ า ล รวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ ายงาน ฯลฯ เก็บเงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ

2 วางแผนการใช้เงิน

ก่อนจะวางเป้าหมายการใช้เงินเพื่อสร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมายและกำหนดระยะเวลา

ใ น ก ารใช้เงินก่อนโดยการวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมี

อะไรเป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบาท เป็นต้น

ซึ่ ง ก า รกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของ

แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น บ้าน , คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเงิน

เก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้วควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20%

ซึ่งการเลือกบ้านหรือคอนโดสักแห่งไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้วการ

ผ่ อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ในแต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเงินดาวน์ไม่ต่ำ

กว่า 20% ของราคารถ และควรคำนึงถึงราคาที่ผ่อนรายเดือนด้วย ไม่ควรเกิน 40% ของ

รายได้ต่อเดือนการจะผ่อนที่ราคาสูงควรเช็คสภาพการเงินของตนเองให้ดี และไม่ควร

เลือกราคาเกินตัว

3  เงินออม

การที่เราลิสต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้นที่นำไปใช้ได้

จริงและช่วยลดปัญหาทางการเงินต่างๆที่อาจตามมาได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละ

เดื อนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือนเวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่เดือดร้อนไปถึง

เงินออมของเรา

4  หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์

เป็นส่วนใหญ่แล้ว

กา รสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อน ๆ

เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่อออนไลน์เป็นอย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะ

เ ป็ น รายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้ บางคนสามารถหารายได้จากการ ซื้อขายของ

ออ นไลน์ได้รายได้เท่ากับเงินเดือนประจำหรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงาน

ฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่งเช่น งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์

งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯลฯ

5 กำหนดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหลายก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และแบ่งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ

จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เงินและกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ

แบ่งตามหมวดได้ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

6 แบ่งเงินไว้เก็บ

การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเงินคือการวางแผนรายรับ

ร า ย จ่ายให้ดีเชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัวเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรา

ระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น ยกตัวอย่ างเช่น ได้เงินเดือนมาอันดับแรกก็ทำการแยกบาง

ส่วนไปไว้ในบัญชีเงินออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20% ของรายได้ แล้วส่วนที่เหลือ

ก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่

เป็นต้น

7 การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ เ พ ร า ะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจ

จะใช้เงินสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว

ร ว มทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอด ค่าเลี้ยงดู ควรมีรายได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอกเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียวเริ่มลงทุนง่ายๆ

ด้วยการเก็บเงิน 10-15% จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดล งทุนซึ่งการลงทุน

แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี

การวางแผนการใช้เงิน สำหรับวัยรุ่นนี้..เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจใน

ทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดีซึ่งการวางแผนการเงินนี้จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมายระมัดระวัง การใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

เรียบเรียงโดย parinyajai

แหล่งที่มา kha-yam

Facebook Comments Box