วิบากก ร ร ม 7 ข้อ ของคนที่นอกใจ จน ทิ้งครอบครัวไปอยู่กับคนอื่น

วิบากก ร ร ม 7 ข้อ ของคนที่นอกใจ จน ทิ้งครอบครัวไปอยู่กับคนอื่น

จริงๆแล้วปัญหามือที่สามหรือการนอกใจนั้น มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้า

คนที่เรารักไม่คิดที่จะนอกใจเรา มือที่สามก็ไม่มีความหมายหรอก การที่มี

ใครสักคนมาแ ย่ ง แฟน หรือคนรักของคุณไปได้ นั่นก็เพราะว่าคนรักของคุณ

เองนั่นแหละที่ยินยอมพร้อมใจไปกับเขา เพราะถ้าเขาไม่เล่นด้วยซะอย่ าง

มาดูกันว่าสำหรับคนที่ทิ้งครอบครัวไปมีคนใหม่ จะต้องพบเจอกับอะไรบ้า

1.ชีวิตต กต่ำ

เส้นทางชีวิตต กตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น

ต้องพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบๆข้าง

2. ไร้ซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ

คนที่นอกใจคนอื่นไปเลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไป

จะดูดีหรือสวยงามเพียงใด แต่ไ ส้ ในจริงๆ

ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คน

คอยนิ นท าทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ว่า

จะทำดีขนาดไหนก็ตาม ลับหลังก็มักจะเจอ

แต่คนพูดให้ ร้ าย เสียๆ ห า ยๆ

3.คบใครได้ไม่นานก็เลิกกัน

เมื่อยังมีชีวิตก ร ร มที่ได้กระทำไว้นั้นจะส่ งผลให้

ต้องแยกจากคนที่รัก มีคนรักก็ถูกคนอื่นแ ย่ งไป

ไปรักใครได้ไม่นานก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจ

อยู่ตลอ ดเวลา ไม่สมหวังในความรัก

4.ไร้บุญ วาสนา

ชีวิตไร้ซึ่งบุญวาสหนาใหญ่ มีสิ่งมาขัดขวางอยู่

ตลอดเวลา ก่อนจะต า ย ชั่ วระยะหนึ่งก็จะนึกถึง

แต่ก ร ร ม ชั่ วที่ทำไว้ก่อนต า ย จากโลกนี้ไป

ก็จะเจอแต่น ร กและ เป็น เ ป ร ต ที่แสนท รม าน

อย่ างย าวนานตามผลก ร รมที่ได้กระทำไว้

ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบ าปครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก

มีศิลธรรมมาก ผลของบ าปก ร รมก็จะยิ่งหนา

และย าวนานมากขึ้นเท่านั้น ร้อยวันพันปีก็อาจ

จะยังไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้ง เกิดเป็นคน

ก็เป็นคนผิดเ พศ ชาติตระกูล ตํ่ า เป็นต้น

5. บุตรบริวารคนใต้ปกครองไม่เชื่อฟัง

ว่ากันว่าหากมีลูก ก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกกร ร ม

ที่นำแต่ความเดื อดร้ อน ทุ กข์ใจมาให้เสมอ

จะอยู่ในการปกครองของใครก็ไม่มี มีแต่จะนำ

ความเสี ยห ายมาให้

6.เป็นคนส ติไม่ดี

เมื่อเป็นคนลั กกิน ข โ ม ยกิน นอกใจนานวันเข้า

จิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ

จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่ อมลงด้วย กลายเป็นคนขิ้ระแวง

หัวเสี ยง่าย กังวลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะเข้ามา

ทำ ร้ า ยตัวเอง แม้มีเงินทองมากมาย ใส่เครื่อง

ประดับดี ๆ แต่หัวใจกับโ ท ร มลงไปในทุกวันๆ

7. โ ร คภัยรุมเร้า เ จ็ บป่ ว ยง่าย

คนที่เล่นชู้ แย่ ง ผัว แ ย่ งเมียคนอื่นมาก ๆ

อีกสิ่งหนึ่งผลก ร ร มที่จะตามมาอย่ างไม่น่าเชื่อ

เลยก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะ โ ร คลับๆ

ที่เกี่ยวกับ อ วั ย ว ะ เ พ ศ มักมีอาการกันแทบ

จะทุกคนจากผลก ร รมนี้

การรู้จักยัยยั้งชั่งใจเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้ว เพราะมันเป็นการรตัดไฟเสียแต่ต้นลม และปัญหาต่างๆก็จะไม่ตามมา คนเราเมื่อเลือกที่จะสร้างครอบครัวแล้ว ควรมั่นคงกับครอบครัวตัวเอง การทําร้ายทําลายครอบครัวมีแต่ส่งผลเสีย เว้นเสียแต่ว่าการเลิกราถ้าเป้นการยินยอมพร้อมใจและตกลงกันทั้งสองฝ่าย แบบนี้ถือว่าไม่ติดค้างอะไรต่อกัน

แหล่งที่มา the-wayoflife

Facebook Comments Box