วิ ธีนี้ที่ขึ้นชื่อว่า มนุษย์เงินเดือน ก็ซื้ อทองได้

วิ ธีนี้ที่ขึ้นชื่อว่า มนุษย์เงินเดือน ก็ซื้ อทองได้

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อน ที่ทำงานประจำไปเรียนรู้วิะการซื้ อทองคำ และสะสมทองคำฉบับบมนุษย์เงินเดือน ถ้าคุณเป็น มนุษย์เงินเดือน เริ่มทำงาน มาได้ปีกว่าๆแล้ว

ผ่านช่วงทดลองงานแล้ว และคุณรู้สึกว่าอย ากจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อให้มีหลักประกันในชีวิต บ้ า ง การ ซื้ อ ทอง หรือ การฝากเงินแบบประจำก็เป็นทางเลือ กที่น่าสนใจ

การ ซื้ อ ทองเพื่อเก็บเป็นท รั พ ย์สินนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล สําหรับทองรูปพรรณนั้นก็เหมาะกับคนที่ต้องการเก็บทองในลักษณะของท รั พ ย์สิน

เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ ส่วนทองคำแท่งนั้น เหมาะสำหรับคนที่หวังจะ ซื้ อ ทองเพื่อเก็งกำไร เพราะร า ค ารับ ซื้ อ คืนทองคำแท่ง ถูกหักน้อยกว่าทองรูปพรรณ

เมื่อเรานำทองไป ข า ย คื น ทองรูปพรรณจะถูกหักประมาณ 5% แต่ทองคำแท่งจะไม่ถูกหัก รูปแบบการ ซื้ อ ทองแบบมนุษย์เงินดือน

เมื่อทราบถึงมูลค่าขึ้นลงของทองคำ และรูปแบบของทองคำที่จะ ซื้ อ ว่าลักษณะไหนจะเหมาะกับคุณ เราก็มาดูตัวอย่ างการ ซื้ อ ทองคำเก็บไว้เป็นสมบัติแบบมนุษย์เงินเดือนกันดีกว่า

1 ซื้ อ ทองแบบออมทอง ( Gold Saving )

การ ซื้ อ ทองคำอีกรูปแบบที่จะกำหนดจำนวนเงินที่จะ ซื้ อ ต่อเดือนแทน น้ำหนักทองที่จะ ซื้ อ การ ซื้ อ ทอง คำในรูปแบบออมทองนี้จะระบุมูลค่าของเงินที่จะทำการ ซื้ อ ทองคำในแต่ละเดือนไว้ชัดเจน และนำเงินจำนวนนั้น มาเฉลี่ย ซื้ อ ทองคำในทุกวันทำการ

และเป็นวิธีปลอ ดภั ยจากการถูกปล้น จี้ อีกด้วย เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเอาทองมาเก็บไว้กับตัว การออมทอง ก็เหมือนการสะสมเงินในบัญชี เมื่อเงินเพียงพอที่จะ ซื้ อ ทอง ก็สามารถ ซื้ อ ในช่วงที่ร า ค าเหมาะสม และ ข า ยเมื่อคุณรู้สึกว่าอย ากทำกำไร สามารถเริ่มต้นได้ที่ 1,000 บาทต่อเดือน

2 ซื้ อ ทองคำแท่งเก็บ

หล าย คนที่เป็น มนุษย์เงินเดือนและมีเงินเหลือมากพอ อยู่ใน บ้ า น ที่ปลอ ดภั ยมักจะ ซื้ อ ทองคำแท่ง เพื่อเก็งกำไร เพราะเวลาข า ยไม่ถูกกดร า ค ามาก

3 ซื้ อ ทองรูปพรรณเพื่อ ใส่เป็นเครื่องประดับ

อันที่จริงแม้จะแนะนำกันว่า ถ้า ซื้ อ ทองเพื่อเก็บสะสมเงิน นั้น ซื้ อ ทองแท่งดีกว่า เพราะเวลาข า ยออ กไปได้ร า ค าดี แต่บางคน ก็สะดวกใจที่จะ ซื้ อ เป็นทองรูปพรรณ เพื่อที่จะได้ใส่เพื่อเสริมฐานะให้กับตนเอง ยกตัวอย่ างการเก็บทองแทนการเก็บเงินของมนุษย์เงินเดือนรายหนึ่ง ซื้ อ ทองหนัก 50 สต างค์เป็นแหวนเกลี้ยงใส่ที่นิ้วทุกเดือน การ ซื้ อ ทองแบบนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายส่วนตัวที่ทำให้เจ้าตัวนั้น มีการเก็บทองคำในทุกเดือนและเมื่อทำบ่อยเข้าก็กล าย เป็นของสะสม ที่เพิ่มมูลค่าขึ้น มาเรื่อยๆ

แหล่งที่มา narukdee

Facebook Comments Box