หลายคนยังไม่รู้ รีโมทแอร์ ใช้ถูกปุ่ม แอร์เย็นฉ่ำ ไม่เปลืองไฟ

หลายคนยังไม่รู้ รีโมทแอร์ ใช้ถูกปุ่ม แอร์เย็นฉ่ำ ไม่เปลืองไฟ

สําหรับแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟไม่แพ้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆเลย เผลอๆนี่กินไฟเยอะกว่าด้วยซ้ำ โดยยิ่งในช่วงหน้าร้อน ทําให้การทํางานของแอร์ลดลงและแอร์ยังไม่ค่อยเย็นอีกด้วยฉนั้นเราจึงควรรู้วิ ธีการปรับที่ถูกต้องเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟ ทำให้แอร์ทำงานไม่หนักกินไฟน้อย แอร์เย็นสบาย

วันนี้เราจึงได้นําสัญลักษณ์บนรีโมทแอร์มาฝากกันว่าในแต่ละปุ่มกดในแต่ละโหมดนั้นจะมีความหมายอ ย่ างไร มีการทำหน้าที่ต่างกันออ กไป ควรปรับแอร์แบบไหนในวันที่อากาศต่างกัน เพราะจะทำให้คุณประหยัดค่าไฟได้ด้วย

รีโมทแอร์จะมีโหมดหลักๆอยู่ 4 โหมด

1 โหมด Fan

โหมดนี้นั้นจะเป็นการตัดระบบการทํางานในส่วนของคอนเดนซิ่งยูนิต ที่อยู่ด้านนอ กห้อง โดยจะใช้งานเพียงชุดคอยล์เย็นซึ่งเราจะสามารถทําการปรับความแ ร งของพัดลมได้ด้วย แต่ไม่สามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้

ลมที่ออ กมาจากตัวแอร์นั้น จะเป็นลมที่เป็นอุณหภูมิห้องในขณะนั้น จะเป็นลมที่ไม่มีความเย็น เพราะระบบทําการตัดไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทํางานและไม่มีนํ้าย า แอร์ไหลออ กไปยังชุดคอยล์เย็น โดยส่วน มากแล้วโหมดนี้จะใช้ก่อนปิดแอร์ประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่จะทำการปิดแอร์นั้น นั่นเป็นเพราะว่าจะเป็นโหมดที่ช่วยไล่ความชื้นที่อยู่ภายในป้อง กันปัญหาแอร์มีก ลิ่ นอับ

2 โหมด Dry

สําหรับในโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ช่วยลดระดับความชื้นในห้อง หากแอร์อยู่ในโหมดนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของรูปหยดน้ำ จะมีความปรับให้ความชื้นในห้องออ กมาเป็นหยดน้ำและไหลไปต ามท่อแอร์ หากอยู่ในโหมดนี้นั้นจะไม่สามารถกําหนดหรือทําการตั้งอุณหภูมิได้ ซึ่งจะนำเอาความชื้นออ กจากในห้องนี้ จะใช้ระบบแอร์ทำการควบแน่นความชื้นภายในอากาศ ที่เกิดขึ้นบนแผงทำความเย็น

3 โหมด Cool

สำหรับโหมดนี้จะแทนด้วยสัญลักษณ์รูปหิมะ จะเป็นปุ่มกดเป็นโหมดที่เราจะสามารถกดตั้งอุณหภูมิให้มีความเย็นต ามที่ต้องการ กดไปที่โหมดนี้แล้วทําการกดเปลี่ยนปุ่มขึ้นลงให้ได้ระดับความเย็นที่ต้องการ

4 โหมด Auto หรือบางรุ่นอาจใช้คำว่า I Feel

สําหรับในโหมดนี้นั้นจะเป็นการปรับแอร์ให้อยู่ในโหมดที่จะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ต ามความเหมาะสม ทั้งความแ ร งของพัดลมและความเย็นของแอร์ โดยจะมีการวัดอุณหภูมิแล้วมีการปรับได้อ ย่ างอัตโนมัติต าม สภาพอากาศ ภายในห้องที่เป็นอยู่

5 แอร์เย็นขึ้น ประหยัดเ งิ นลงด้วยการเปิดพัดลมช่วย

วิ ธีที่จะทําให้แอร์เย็นเร็วทันใจและยังคงช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วย นั่นก็คือ การเปิดพัดลม จะช่วยระบายไอเย็นจะกระจายได้อ ย่ างทั่วห้อง หากรู้สึกไม่ร้อน มากก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิความเย็นขึ้นไปที่ 27-28 องศายังได้เลย จะยังทำให้ในห้องมีความเย็นอยู่ ค่าไฟถูกลงได้และยังได้รับความเย็นจากแอร์และพัดลมด้วย

สำหรับตำแหน่งในการติดตั้งแอร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ หากเราติดตั้งแอร์ในจุดที่มีตู้หรือและมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางเอาไว้ ก็จะทำให้แอร์ไม่สามารถกระจายความเย็นได้อ ย่ างทั่วถึงทั้งห้อง การติดตั้งแอร์บริเวณที่ติด กับผนังที่ได้รับได้รับความร้อนอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้นค่าไฟแพงขึ้นด้วย

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box