อย่าปรับทุกข์พรํ่าเพื่อ บางคนต่อหน้ารับฟัง ลับหลังพูดให้เสียหาย

อย่าปรับทุกข์พรํ่าเพื่อ บางคนต่อหน้ารับฟัง ลับหลังพูดให้เสียหาย

คำโบราณที่เขาว่าไว้ อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคนคงเป็นจริงๆอย่างเขาว่า และ

ยังคงเป็นคําโบราณที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยอย่าปรับทุกข์พรํ่าเพื่อ เพราะบางคนต่อหน้าทำเป็น

“ รั บ ฟั ง ” ลับหลังก็นำไป “ นิ น ท า ”การเที่ยวบอกความทุกข์ให้ทุกๆคนได้รับรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับการประจานตัวเอง

อย่าป่าวประกาศ “ ค ว า ม ทุ ก ข์ ” ของเรา ให้ทุกคนฟังอย่างพร่ำเพื่อยิ่งรู้มากยิ่งช้ำใจ น้ำนิ่งๆ

ในคลองอาจไหลลึกด้านล่างน้ำใส่ๆ ใช่ว่าจะสะอาด อาจขุ่นอยู่ด้านใต้ที่แสงส่องไม่ถึง

ธรรมชาติของ “ตา” มองไม่เห็นถึง “ใจ” ดังนั้น..ธรรมชาติของ “ใจ” คน… ก็ไม่ควรตัดสินใคร “เพียงสายตา”

บางคน… รู้เพียงหน้าไม่รู้ใจ รู้นิสัยแต่ไม่เคยเห็นถึง ” สั น ด า น “อย่าปรับทุกข์… “พร่ำเพรื่อ” อย่ารีบเชื่อใจใคร !!

อย่าเที่ยวไปเล่า… “ความลับ” ของเราให้กับทุกคนรู้คุณทำดีกับคนอื่น.. แต่ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณ

คุณไม่เคย.. ” นิ น ท า ใ ห้ ร้ า ย ใ ค ร “

แต่… ใช่ว่าจะไม่มีใคร ” นิ น ท า ใ ห้ ร้ า ย คุ ณ “

ในสังคมที่หวังแต่ผลประโยชน์ อย่าไว้ใจ หรือ ให้ใจใครมากนักเรื่องส่วนตัว… อย่าป่าวประกาศให้ใครรู้มากถ้าไม่จำเป็น

” มิ ต ร แ ท้ “ หรือ ” ศั ต รู “ จะเผยให้เห็นชัดเจนที่สุดตอนที่คุณ ” ล้ ม “ประสบการณ์ จะสอนให้คุณรู้จักเลือกคบคน วางตัว

และ รักษาระยะห่างบางคนดูใจดี… แต่ไม่เคย “เสียสละ” บางคนดูแล้งน้ำใจ… แต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”

บางคนดูเหมือนเหมือนจะช่วยคุณเต็มที่ พยายามหยิบยื่นทุกสิ่งที่มี เพื่อช่วยคุณบางคนดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสียง่าย

บางคนดูยังไม่โตแต่คุมกิริยาได้ดีบางคนดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่ บางคนดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุกเรื่อง

บางคนดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ บางคนดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่บางคนดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสีย บางคนดูไม่น่ารัก

แต่ให้ตลอดไม่เคยได้บางคนดูเป็นมิตร แต่ความคิดอิจฉาตลอด บางคนดูเป็นภัย แต่ได้ใจทุกที

บางคนดูเหมือนคนจริง แต่พอเอาเข้าจริงไมใช่อย่างที่เห็นบางคนดูไม่เอาไหน แต่จริงจังเมื่อไรดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันที

จงจำไว้ว่าทุกสิ่งไม่ใช่อย่างที่ตาเห็น จงให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

แหล่งที่มา 108resources

Facebook Comments Box