เทคนิคแก้ความจำมือถือเต็ม ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงทำตาม 2 วิธีนี้

เทคนิคแก้ความจำมือถือเต็ม ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงทำตาม 2 วิธีนี้

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นเหมือนอวัยวะที่งอ กออ กมาเป็นอ วั ย ว ะ ที่ 33 ของ ร่ า ง ก า ย เ พ ร า ะไม่ว่าการแจ้งเตือนอะไร เราก็จะเมมไว้ในสมาร์ทโฟนทั้งนั้น

ไม่ว่าจะโทรเข้าโทรออ ก ไว้ใช้เป็นสื่อ กลางในการสื่ อ สา ร และที่ล้ำไปกว่านั้น สมาร์ทโฟนแต่ละยี่ห้อ ก็ออ กมาพัฒนากล้องถ่ายภ า พ ให้ถ่ายออ กมาได้สวย สดใส ทุกมุมมอง

หล า ยๆคนคงเคยพบกับปัญหาหน่วยความจำมือถือเต็ม ต้องเ สี ยเวลาไปหาช่างเ สี ยเ งิ นบางคนถึงกับต้องซื้ อเครื่องใหม่ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองมากกว่าเดิม

วันนี้เรามีวิ ธีแก้เบื้องต้นเวลาความจำมือถือเต็มมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

วิ ธีที่ 1 ล้างไฟล์ในรูปแบบตั้งค่าจากโรงงาน

การเลือ กทำวิ ธีนี้นั้น เราต้องทำการแบคอัพข้ อมูลไว้ก่อน เ พ ร า ะจะเป็นการลบไฟล์แบบตั้งค่าจากโรงงานเลย มันจะกล า ยเป็นเหมือนตอนเราซื้ อสมาร์ทโฟน มาใหม่ๆเลย เราจึงต้องแบคอัพข้ อมูลไว้ เพื่อเวลาล้างข้ อมูลเสร็จ เราจะได้เลือ กใช้ข้ อมูลที่เราแบคอัพไว้ลงในสมาร์ทโฟนนั่นเอง

ขั้นแรกให้เรากดปุ่มเพิ่มเ สี ยง ปุ่มHome ปุ่มPower กดค้างไว้พร้อมๆกัน จนกว่าหน้าจอจะขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายตกใจ

จากนั้นให้กดปุ่มPower อีก 1 ครั้งแล้วเลือ กคำสั่ง wipe cache partition โดยใช้ปุ่มVolumeในการเลื่อนบังคับ พ ย า ม ย าม อ ย่ าไปโดนปุ่มอื่นเป็นอันข า ด เ พ ร า ะจะทำให้ข้ อมูลในเครื่องห า ยไปทั้งหมด

ใช้ปุ่มPowerในการเลือ กตอบตกลงYes เมื่อเราเลือ กคำสั่งต ามนี้แล้ว เครื่องจะล้างแคชไฟล์ขยะทิ้งทันที และทำการ Reboot ตัวมันเองขึ้น มาใหม่ ถือได้ว่าเป็นการรีเซ็ตสมาร์ทโฟนของเราเป็นไปต ามการตั้งค่าจากโรงงานนั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็จะได้พื้นที่ความจำเ พิ่มขึ้นอีกมากโขเลยทีเดียว

วิ ธีที่ 2 ล้างไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็น

ก่อนอื่นให้เข้าไปในเมนู ตั้งค่า จากนั้นให้เลือ กไปยังการติดตั้งแอพ เลื่อนไปยังบรรทัดล่างสุดเราจะเจอที่เก็บข้ อมูลหรือทางลัดข้ อมูลและแอพ เมื่อเราเลือ กเมนูต ามนี้แล้ว หน้าจอสมาร์ทโฟนจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่แสดงการโหลดแอพต่างๆ และการดาวโหลดข้ อมูลที่ ผ่ า น มา ให้เราลบแอพที่เราไม่ค่อยได้ใช้งาน โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าแอพ แล้วเลือ กล้างข้ อมูลเท่านี้ก็เรียบร้อย

เ พ ร า ะแอพเหล่านี้ยิ่งโหลดมามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งหนักเมมในมือถือเรามากเท่านั้น บางแอพไม่ได้เปิดใช้ แต่มีการทำงานเองภายใน จึงเป็นเหตุ ทำให้เครื่องเราช้าเวลาเราเรียกใช้งานแอพอื่น และทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box