เรื่องจริง ทำไมเราจึงมีเวลาอยู่กับลูก เพียง10ปีแรกเท่านั้น

เรื่องจริง ทำไมเราจึงมีเวลาอยู่กับลูก เพียง10ปีแรกเท่านั้น

เรามีเวลาอยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรกเท่านั้น เรามีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรกแล้ว

หลังจากนั้น เขาจะนอนได้เอง เรามีเวลาอุ้มลูกเดินเพียง 1 ปีแรกแล้ว

หลังจากนั้น เขาจะเดินได้ของเขาเอง เรามีเวลากอดลูกเล่นได้นานๆ

เพียง 2 ปีแรกหลังจากนั้น เขาจะไม่ยอมให้เรากอดนานๆ เรามีเวลาพูด

ให้ลูกฟังตลอดเพียง 3 ปีแรกแล้วหลังจากนั้น เขาจะไม่ฟังเราพูดแล้ว

เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดได้เพียง 10 ปีแรกแล้วหลังจากนั้น เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเรา

และก็ อ ย า ก อยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับเราเรามีเวลาดูแลลูกได้เพียง 15 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาอาจไม่ อ ย า ก ให้เราดูแลเขาอีกและเขาก็ อ ย า ก มีชีวิตของเขาเอง

ผ่ า น ไป 30 ปี หลังลูกเกิด เราอาจจะไม่ได้เจอลูกแล้ว เพราะ เวลา ของใครสักคน

อาจหมดลง ทำทุกๆ วัน ที่ได้อยู่กับลูก ให้มีค่าที่สุดเพราะ เวลา นั้น

ผ่ า น ไปเร็วเสมอ แม้ชีวิตจะสั้น แต่ความรักความผูกพันนั้น เป็นสิ่งที่ยืน ย า ว

แหล่งที่มา horoscopedaily99

Facebook Comments Box