เหตุผลที่ หล า ยคนไม่เคยรู้ การใช้น้ำประปาหุงข้าว

เหตุผลที่ หล า ยคนไม่เคยรู้ การใช้น้ำประปาหุงข้าว

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้น้ำป ระปาในการใช้ในบ้านไม่ว่าจะซักผ้า อาบน้ำหรือทำอาหาร แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้น้ำป ระปาในบางพื้นที่นั้นไม่ได้ส ะ อ า ดอ ย่ างที่คิด

มักจะมีเศษฝุ่ น สิ่งที่ไม่ส ะ อ า ดอยู่ในน้ำ สิ่งที่เกิดขึ้นในท่อระบายน้ำ หรือว่าท่อส่งน้ำ เมื่อผ่านไปแล้วในระยะเวลานาน น้อยมากที่เขาจะทำความส ะ อ า ดหรือว่าเปลี่ยนใหม่

วันนี้เรามี4เหตุผลมาบอกเพื่อนๆว่าทำไ มถึงไม่ควรใช้น้ำประปาหุงข้าว

เหตุผลข้อที่ 1 ในเรื่องของคุณภาพน้ำประปาที่ไม่คงที่ หรือจะมีการปนกับสิ่งที่ไม่ส ะ อ า ดระหว่างการขนส่งได้ บางครั้งน้ำก็มีสีผิ ดเพี้ยน มีสีส้มบ้างมีสีแดงบ้าง ค่าความเป็นกรดด่างก็ไม่คงที่ไม่เท่ากัน มีกลิ่น มีความฝาด

เหตุผลข้อที่ 2 น้ำในอาคารสูง อาจจะเกิดสิ่งที่เข้ามาเจือปน มากกว่าปกติ จะกล่าวก็คืออาคารที่มีความสูงมากกว่า 7 ชั้น เขามักจะใช้ระบบแท้งค์น้ำ สำรองขนาดใหญ่ไว้บนอาคารสูง และแน่นอนว่าข า ดการดูแลรั ก ษ าความส ะ อ า ดอ ย่ างทั่วถึง บางคนดูบางแห่งไม่เคยทำความส ะ อ า ดเลยตั้งแต่ก่อสร้างขึ้น มา เที่ยงจะตรวจสอบแค่รอยรั่วและปั๊มน้ำเท่านั้น ไม่เคยคิดที่จะเปิดดูว่าข้างในมีตะกอนหรือว่ามีสิ่งอะไรตกลงไปหรือเปล่า

เหตุผลข้อที่ 3 หากมีสิ่งที่ตกค้างตกลงไปในขณะที่เราหุงข้าว บอ กเลยว่าจะสังเกตได้ย ากมาก เพราะว่าภาชนะที่ใช้ในการหุงข้าวไม่ได้ใส่อ ย่ างแก้วน้ำ ดังนั้นแล้วเมื่อมีสิ่งผิ ดปกติตกลงไปอ ย่ างเช่นกรวด หิน ดิน ทราย ขนสั ต ว์ เมื่อตกลงไปผสมกับข้าวสารแล้ว เราก็ย ากที่จะมองเห็น

เหตุผลข้อที่ 4 คลอรีน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมี เพราะว่าจะทำให้วิต ามิน B1 ที่อยู่ในเม็ดข้าวนั้นห า ยไป เพราะว่าน้ำประปานั้นผ่านกันรั ก ษ าด้วยคลอรีน ทำให้เ สี ยคุณประโยชน์ไปนั่นเอง

เห็นไหมละค่ะว่านํ้าประปาไม่ได้สะอาดเลย แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรต้มน้ำป ระปาก่อนแล้วฯนํามากรองก่อนค่อยนําไปหุงข้าว แต่ถ้าเลี่ยงได้จะดีกว่า

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box