เ ท คนิ คต้มไข่ ไม่ให้แ ต ก

ส่วนใหญ่แล้ว พ่อบ้านแม่บ้านหลายคนเป็นกันหมด

เวลาต้มไข่แล้วตอนสุกนั้นไข่ แ ต กกระจุยกระจายเต็มหม้อไปหมด

ทำให้เราได้ไข่ต้มที่ไม่สวยไม่น่าทานเลย มันอาจจะทานได้แต่มันแค่ไม่สวยเท่านั้นแหละ

ในกรณีที่เป็นร้าน อ า ห า รการต้มไข่ให้ออ กมาดูดีนั้นสำคัญ

เ พ ร า ะ มันหมายถึง การเป็น มืออาชีพของการทำ อ า ห า ร

สำหรับใครที่อ ย า ก ต้มไข่ไม่ให้แ ต ก เพียงทำต ามขั้ นตอนนี้ ไม่ย า กเลย

ขั้ น ต อ นการต้มไข่ไม่ให้แ ต ก

1 เอาไข่ไก่ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

แล้วนำน้ำเปล่าสะอาดลงหม้อต้มแล้วเอาไข่ใส่ลงไป

2 แช่ไข่เอาไว้ในน้ำก่อนสัก 5 นาที อ ย่ าเพิ่งเปิดไฟ เพื่อรอให้ไข่กับน้ำปรับเข้าหากัน

3 เปิดไฟได้เลยจัดการต้มไข่ในอุณหภูมิไฟปานกลาง อ ย่ าใช้ไฟแรงเกินไป

การต้มแบบนี้จะทำให้ทั้งไข่และน้ำมีอุณหภูมิเพิ่นขึ้ น พ ร้ อ ม กันเลย

ทำให้เปลือ กไข่ไม่แ ต ก แต่ถ้าใช้ไฟแรงยังไงก็แ ต กกระจุย

4 ต้มประมาณ 6 – 7 นาทีก็พอปิดไฟเลย แล้วปล่อยไข่ไว้ในหม้อเหมือนเดิมสัก 5 นาที

โดยอ ย่ า เพิ่งรีบตักขึ้น มา ระดับความสุกนี้จะพอ ดีไม่ดิบเกิน ไม่สุกมากกำลังพอ ดีน่าทาน

5 ระหว่างที่แช่ไข่อยู่ก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งตัวของไข่ ทำให้เปลือ กไม่แ ต กง่าย

6 เสร็จแล้วนำไปล้างน้ำเย็นสักพักพอไข่ร้อนๆ โดนความเย็นก็จะทำให้หดตัวทำให้เปลือ กไข่ปอ กง่าย

ที่มา 108archeepparuay

Facebook Comments Box