โอนตังค์ผิดบัญชี ทำแบบนี้ช่วยได้

หล า ยคนอาจเคยทำผิดพลาดเรื่อง ก า ร โอน ตังค์ เข้าผิดบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ก า ร ใส่ตัวเลขผิดพลาด หมายเลขบัญชีผิด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ ก า ร ใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ผิดก็ จะทำให้ ตังค์ ไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ าง ไม่ตั้งใจ ก า ร ตรวจสอบตัวเลขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับ ตังค์ ปล า ยทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอน ตังค์ แต่ถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

1 โอน ตังค์ ผิดบัญชีหรือจำนวน ตังค์ ผิดพลาด

ข้อมูลจาก ธ น า ค า ร แห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริ ก า ร ทาง ก า ร ตังค์ ธ น า ค า ร แห่งประเ ท ศ ไ ท ย

หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิดกรณี ก า ร โอน ตังค์ เข้าผิดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องแจ้งกับ ธ น า ค า ร ที่เราโอน

โ ด ย ทาง ธ น า ค า ร จะทำ ก า ร แจ้งระยะเวลาที่ใช้ใน ก า ร ตรวจสอบ ก า ร โอน ตังค์

และทำ ก า ร ติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืน ตังค์ ให้ แล้ว ธ น า ค า ร จึงจะแจ้งเรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ผู้รับโอนผิดยอมคืน ตังค์ ให้

ทาง ธ น า ค า ร ก็จะโอน ตังค์ เข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน ตังค์ ให้

เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งทาง ธ น า ค า ร ของผู้รับโอนผิดนั้นจะทำ ก า ร ดำเนิน ก า ร อ า ยั ดบัญชีนั้นๆ

หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนิน ก า ร ทางกฎหมายต่อไป

2 หากมีคนโอน ตังค์ ผิดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจาก ธ น า ค า ร ว่ามี ก า ร โอน ตังค์ ผิดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำ ก า ร ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของเราก่อน

เพื่อป้องกัน ก า ร หลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โ ด ย ให้เราสอบถามว่ามาจาก ธ น า ค า ร อะไรและถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน

ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้อง ก า ร ให้เราทำ ก า ร ตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอน ตังค์ คืน

ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ด ตังค์ ที่โอนผิดเข้ามาในบัญชีของเรา ให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น

จริงหรือไม่ หากพบว่ามี ตังค์ เกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืน ตังค์ ให้กับ ธ น า ค า ร

หากเพิกเฉยเจ้าของ ตังค์ จะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียห า ยจากเราได้

3 กรณีเป็นความผิดของ ธ น า ค า ร ที่โอน ตังค์ ผิดบัญชี

หาก ธ น า ค า ร ดำเนิน ก า ร ผิดพลาดเอง ธ น า ค า ร จะสามารถดำเนิน ก า ร แก้ไขข้อมูลเองได้

ความผิดอาจเกิดจากพนักงาน ธ น า ค า ร กรอ กเลขบัญชีผิดพลาดหรือจำนวน ตังค์ ผิดพลาด

ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำ ก า ร ติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิดเข้ามาเพื่อขอให้โอน ตังค์ คืนกลับมา

ทั้งนี้ ก า ร โอน ตังค์ ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชี ธ น า ค า ร โ ด ย ตรงหรือ ก า ร ใช้พร้อมเพย์

ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อของผู้รับ ตังค์ ให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเอง

ส่วนเรื่อง ก า ร เตรียมเอ กสารที่จะต้องยื่นต่อ ธ น า ค า ร นั้นสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 ( ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริ ก า ร ทาง ก า ร ตังค์ ธ น า ค า ร แห่งประเทศ ไ ท ย )

ที่มา krustory

Facebook Comments Box