“ใบตะไคร้” มีค่า สร้างรายได้ ส่งโรงงาน กำไรดี

“ใบตะไคร้” มีค่า สร้างรายได้ ส่งโรงงาน กำไรดี

เกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มหันมาสนใจการปลูกตะไคร้ข า ย ใบ เนื่องจากใช้เวลาไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้มีรๅยได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญตะไคร้เป็นพืชที่มีอายุยืนนาน ตะไคร้ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านและเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่าย โตไว ไร้แมลงกวน เป็นพืชที่ลงทุนน้อย แต่ไม่ต้องดูแลมากมาย แถมยังได้กำไรดี จึงมีการเริ่มปลูกตะไคร้กันมากขึ้น

นอกจากจะข ายต้นของตะไคร้แล้ว ยังสามารถข ายใบ เพิ่มมูลค่าให้กับพืชได้อีกด้วย ในปัจจุบันเกษตรกรหลาย ๆ จังหวัด เริ่มให้ความสนใจหันมาปลูกตะไคร้ข ายใบมากขึ้น

ในการปลุกตะไคร้ของเกษตรกร ที่ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ที่นี่ปลูกตั ดข ายตลอดทั้งปีและส่งออกข ายไปทั่วโลก แปลงตะไคร้กว่า 100 ไร่

เป็นของคุณพยนต์ มูลเกิด หนุ่มวิศวกรผู้มีใจรักในการทำการเกษตร ได้ปรับพื้นที่สวนส้มเขียวหวานหันมาปลูกตะไคร้ สร้างรๅยได้มากว่า 10 ปี

คุณพยนต์กล่าวว่า “ตะไคร้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลุกง่าย โ ร คแมลงน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นพืชลงทุนน้อย ไม่ต้องดูแลแต่ได้กำไรดี เป็นที่ต้องการของโรงงานและตลาดไทย”

วิธีการปลูกตะไคร้ สำหรับการปลูกตะไคร้บนร่อง จะต้องพรวนดินและตๅกดินไว้ 7 วัน ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยอินทรรย์ ปุ๋ยเ ค มี คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

จากนั้นขุดหลุมปลูก ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว 1 เมตร ก่อนจะนำท่อนพันธุ์ ที่ตั ดใบออก ให้เหลือความยาว 30-40 เซนติเมตร ลงปลูกในหลุม หลุมละ 2 ต้น

โดยวางต้นพันธุ์ให้เอียง 45 องศา ไปด้านใดด้านหนึ่ง แล้วกลบดิน รดน้ำให้ชุ่ม อีกหนึ่งวิธี คือ การปลูกในหลุมดินเลน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว โดยตักดินเลนใส่ลงในหลุมแบบนี้ จากนั้นนำท่อนพันธุ์ปักลงไป หลุมละ 2 ต้น

โดยระยะห่างระหว่างต้นและแถวเหมือนกับการปลูกบนร่อง เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย และหลังจากปลูกแล้ว ในช่วง 15 วันแรก จะให้น้ำทุกวัน จากนั้นจะให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

โดยจะใช้เรือ ติ ดเครื่องสูบน้ำฉี ดพ่นในช่วงเช้าแบบนี้ นอกจากนี้ แต่ละเดือนจะกำ จั ด วั ช พืชภายในแปลงให้โล่งสะอาดอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้ไปแ ย่ง อาหาร ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ

โดยแต่ละวัน สวนแห่งนี้ ตั ดตะไคร้ส่งข ายเฉลี่ยเดือนละ 90 ตัน ส่วนใบตะไคร้เขียว ๆ ที่เหลือก็สามารถสร้างรๅ ยได้ให้เช่นกัน ตั ดใบข าย เพื่อส่งโรงงานแปรรูปเป็นชา โดย ตั ด ใบเขียวที่โตเต็มที่ มีอายุ 4 เดือน ตั ด 1 รอบ

หลังจากนั้นรอให้แตกใบใหม่ อีกประมาณ 20 วัน ถึงตั ดครั้งต่อไป หากข ายสด กิโลกรัมละ 2.5 บาท แต่ถ้าหากมีที่ตๅก สามารถสับแล้วตๅกแห้ง จะ ข ายได้ถึงกิโลกรัมละ 13-15 บาท เลยทีเดียว

หากใครที่สนใจ อยากจะลองปลูกบ้าง ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนกายกานต์ เลขที่ 13 หมู่ 5 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 08-1806-9899

แหล่งที่มา bnew99

Facebook Comments Box