10 คำพูดเหล่านี้ ที่หัวหน้าไม่ควรพูดกับลูกน้อง

10 คำพูดเหล่านี้ ที่หัวหน้าไม่ควรพูดกับลูกน้อง

ว่ากันว่าการเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งของหัวหน้างาน ไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงาม

และมีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย ยกเว้นบุคคลคนนั้นมีทักษะในการสื่อสารที่ดี รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ

และประโยคเหล่านี้แหละที่ คนเป็นลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับคนเป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริง ผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่า

เช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญ และอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่น หรือไม่เชื่อใจ

ในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่ง เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3

เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ” เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน

เพราะเป็นการสื่อสารที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ” ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจ

ไม่แคร์และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี”

หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร

แต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างาน ที่ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบ ที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้คำอื่นแทน

เช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” การทำงาน ย่อมเกิดความผิดพลาดได้ ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้

และเลือกใช้คำพูด ที่เป็นการถนอมน้ำใจ หรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใด

คำพูดของคนเปรียบเสมือน ใ บ มี ด ที่แหลมคม ใช้ดีก็เป็นประโยชน์ การบริหารงานก็เช่นเดียวกันหัวหน้างานที่ดี

ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เพราะนอกจากได้ใจลูกน้อง แล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

แหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments Box