10 ต้นไม้โบราณว่าไว้ไม่ควรปลูกในบ้าน

10 ต้นไม้โบราณว่าไว้ไม่ควรปลูกในบ้าน

สำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ การหาต้นไม้มาปลูกในบ้านนับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

แต่ใช่ว่าต้นไม้ทุกชนิดจะสามารถนำมาปลูกในบ้านได้เสมอไป

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อด้านสายมูหรือทางหลักวิทยาศาสตร์

ลองมาดูรายชื่อต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน มีอะไรบ้างดูได้ที่นี่

1 ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคล แต่ก็ไ ม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เ พ รา ะเ ชื่ อ กันว่าต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

เหมาะสำหรับปลูกต าม วั ด หรือสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า

2 ต้น ม ะ รุ ม

ชื่อของต้น ม ะ รุ ม จะไปคล้องจองกับคำว่า ม ะ รุ มมะตุ้ม

ซึ่งจะมีแต่เรื่องไม่ดีมารุมกระหน่ำ เข้ามาจนอยู่ไม่เป็นสุข

3 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ด อ ก ชบานั้น มักถูกนำไปใช้ในเรื่อง ร้ า ย ๆ อ ย่ า ง เช่น นำ ด อ ก ชบามาร้อยเป็นพวง

แล้วนำไปสวมคอหญิง-ชาย ที่เป็นชู้ หรือลักลอบได้เ สี ยกัน

กล า ยเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้ รวมทั้งนำพวงมาลัย ด อ กชบาไปสวมคอนัก โ ท ษ ที่กำลังจะถูกประ ห า ร อีกด้วย

4 ต้น ร ะ กำ

โบราณถือว่าต้นระกำนั้น ไม่เป็น มงคล หาก ป ลู ก ไ ว้ ใ น บ้ า น

จะนำ ความชอ กช้ำ ระกำใจ มาให้อยู่ตลอ ดเวลา

5 ต้น งิ้ ว

ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เ พ รา ะเป็นต้นไม้ที่เป็น สัญลักษณ์แห่งการมีชู้

6 ต้นเต่าร้าง

เชื่ อ กันว่าหากสามี ภ ร ร ย า คู่ใด ปลูกต้นเต่าร้าง เอาไว้ในบ้าน

อาจมีเรื่องต้องเลิกร ากันไป ต ามชื่อ

7 ต้นโศก

โบราณว่า หมายถึงความ เ ศ ร้ า โ ศก โศกาอาวร

8 ต้นหลิว

คน จี น ไ ม่ นิยมปลูกในบ้าน เ พ รา ะใบหลิวลู่ย้อยลงมา

เป็นสัญลักษณ์คล้ายคน โ ศ ก เ ศ ร้ า เขาว่าบ้านใดมีลูกสาว ลู ก สาวบ้านนั้นจะไ ม่มีใครมาสู่ขอ

และต้องเป็นสาวแก่ทึนทึก

9 ต้นนาง แ ย้ ม ป่า

ต ามความ เ ชื่ อ นางแย้มป่า เป็นต้นไม้ ที่มี ภู ต ปี ศ า จ สิ ง อยู่

10 ต้น ซ่ อ น กลิ่น

มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อนชู้ เป็นไม้ที่ ไ ม่ มงคลต ามชื่อ ซึ่งหากนำมาปลูกในบ้าน

จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว เกิดปัญหากันขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความ เ ชื่ อ ของผู้คน มาแต่อ ดีตเท่านั้น การปลูกต้นไม้ แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความ ส บ า ย ใจของเจ้าของบ้าน

ที่มา พูดดี fashionfuns home.kapook horoscopedaily99 sabidee

Facebook Comments Box