2 วิ ธีแก้มือถือเมมเต็ม ทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินซ่อมที่ร้าน

สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟน มือถือทุกคนต่างก็ต้องเคยประ ส บ กั บปัญหาโลกแ ต กนี้มาแล้วทุกคนอ ย่ าง

เช่น แ บ ตเตอรี่หมดเร็วความจำเครื่องเต็มทำให้การทำงานของมือถือช้าลง

แต่จะให้ลบข้ อมูล รู ป ถ่ า ยในมือถือก็อาจทำให้หล า ยคนเ สี ยดาย

วันนี้เรามีวิธีแก้มือถือความจำเต็มมาฝาก ซึ่งวิ ธีเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้พอสมควรแต่อ ย่ างไรก็ต ามหากเมื่อทำแล้วยังเกิดปัญหาเดิมๆอยู่แนะนำให้นำมือถือไปยังศูนย์บริการเพื่อให้ช่างได้ตรวจสอบเพราะอาจเกิดจากปัญหาการทำงานระบบภายในตัวเครื่องก็เป็นได้ทั้งนี้ผู้ใช้งานเองควรหมั่นดูแลตรวจสอบมือถือที่ใช้งานอยู่เป็นประจำอ ย่ า งสม่ำเสมอเพื่อจะได้เป็นการ ยื ด อ า ยุการใช้งานของมือถืออีกด้วย

วิ ธีแก้ปัญหากวนใจเหล่านี้คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องไปถึงร้านซ่อมให้เ สี ยเวลาเ สี ยเงินดังนี้

1 ล้างไฟล์แบบตั้งค่าจากโรงงาน

เป็นวิ ธีที่ล้างไฟล์ขยะ เพิ่มความจำให้กับเครื่องได้อย่ างดี แต่ทั้งนี้ข้ อมูลต่างๆ ที่เคยมีก็จะห า ยไปด้วยเช่นกัน

ดังนั้น หากเลือ กวิ ธีนี้ ผู้ใช้งานควรจะ Backup หรือสำรองข้ อมูลไว้ก่อนล่วงหน้า

ขั้นแรกให้กดปุ่ม Volume เพิ่มเ สี ยง ปุ่ม Home และปุ่ม Power ค้างไว้พร้อมๆ กัน

หน้าจอจะขึ้นรูปเครื่องหมายตกใจ

ให้กดไปที่ปุ่ม Power อีก 1 ครั้ง แล้วเลือ กคำสั่ง wipe cache partition

โดยใช้ปุ่ม Volume ในการเลื่อนบังคับ

ระมัดระวังอ ย่ าโดนปุ่มอื่น เพราะจะทำให้ข้ อมูลของมือถือห า ยทั้งหมด และใช้ปุ่ม Power ในการตกลง

เลือ ก Yes เครื่องจะล้างแคชไฟล์ขยะทันที เครื่องจะ Reboot ตัวเอง

เหมือนเป็นการได้รีเซ็ตมือถือให้เหมือนใหม่ ต ามการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มที่ออ กจากโรงงาน เพิ่มเนื้อที่ในมือถือได้ดังเดิม

2 ล้างไฟล์ขยะทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในเครื่อง

เข้าไปยังเมนู ตั้งค่า แล้วเลือ กการติดตั้ง App แล้วเลื่อนลงมาบรรทัดล่างสุดจะเห็นคำว่า ที่เก็บข้ อมูล หรือ ทางลัดข้ อมูล

และแ อ พ หน้าจอจะเปลี่ยน เป็นหน้าที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ ของการดาวน์โหลดข้ อมูล แ อ พพลิชั่นต่างๆ ที่ได้ทำการโหลดมาติดในตัวเครื่อง

ยิ่งถ้าโหลด App มามากเท่าไหร่ ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระให้กับมือถือมากเท่านั้น

แม้ว่าบางแ อ พพลิเคชั่นจะไม่ค่อยได้เปิดใช้งานก็ต าม แต่บางแ อ พพลิเคชั่นจะมีการทำงานภายใน

ทำให้การทำงานของเครื่องช้าลงไปเรื่อยๆ และทำให้แ บ ตเตอรี่มือถือหมดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น การลบแ อ พพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำ อย่ างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้งก็ยังดี

โดยให้เลือ กกดเครื่องหมายถูกในแ อ พพลิเคชั่นที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน แล้วเลือ กล้างข้ อมูล เท่านี้ก็เรียบร้อย

ที่มา krustory,kiddeemak99

Facebook Comments Box