4 ขั้นตอนที่สำคัญที่เป็นแนวทาง ช่วยปลดหนี้ระยะย าว

4 ขั้นตอนที่สำคัญที่เป็นแนวทาง ช่วยปลดหนี้ระยะย าว

สวัสดีค่ะเพิ่อนๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆ ในเรื่องของการมีหนี้สิน จะทำอย่างไรให้มันหมดไว

1 นำหนี้สินทั้งหมดออกมากาง แล้วรวมยอด สรุปให้ได้ว่าตัวเองเป็นหนี้สินอยู่เท่าไร เช็กลิสต์

อย่ างละเอียดว่า บิลไหนมีจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยเท่าไร รายการไหนรอได้ และรายการ

ไหน ต้องจัดการอย่ างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ติดเครดิตบูโร

2 จากนั้น เริ่มวางแผนการชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น หนี้ระยะสั้น ยอดหนี้รวมคงเหลือน้อยอัตราดอกเบี้ย

ต่อปีสูง มีงวดผ่อนชำระน้อย อาทิ หนี้บัตรเครดิตหนี้ระยะย าวอย่ างสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ

โดยควรปิดหนี้ระยะสั้นให้เหลือน้อยที่สุด หากปิดได้ ก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นด้วย

3 ขั้นตอนนี้ดูจะสำคัญมาก ๆ ถ้าอย ากปลดหนี้ที่มีให้ได้ ต้องสะกดจิตตัวเองไม่ให้สร้างหนี้เพิ่ม

ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อย่ าหลงไปกับโปรโมชั่นล่อตาล่อใจ และที่สำคัญ อย่ าใจร้อน

ไปกู้นอกระบบมาปิดหนี้ในระบบ เ พ ร า ะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่อย่ างใด

4 นำข้อมูลหนี้ไปปรึกษาธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ว่าถ้าเรายืนยันว่ายินดีจ่ายหนี้สินทั้งหมด

แต่ไม่สามารถจ่ายไหว ในระยะเวลาตามกำหนดเดิม จะมีนโยบายช่วยเหลืออย่ างไรได้บ้าง

อาทิ การพักหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

แหล่งที่มา the-wayoflife

Facebook Comments Box