4 เหตุผลที่ไม่ควรใช้น้ำประปาหุงข้าว พ่อบ้านแม่บ้านควรรู้

4 เหตุผลที่ไม่ควรใช้น้ำประปาหุงข้าว พ่อบ้านแม่บ้านควรรู้

น้ำประปาคือน้ำที่ผ่านการกรองซึ่งหล า ยๆคนคิดว่ามันสะอาดดีแล้ว นอ กจากใช้ล้างสิ่งต่างๆและใช้อาบน้ำหล า ยคนจึงมักนำมาประกอบอาหาร อ ย่ างเช่นการหุงข้าว ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูถึงการใช้น้ำประปาหุงข้าวกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

โดยปกติแล้วที่เราจะหุง ข้ า ว ส่วนใหญ่มักจะใช้น้ำประปาในการหุง ข้ า ว มาโดยตลอ ด แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้น้ำประปาในบางพื้นที่ บางตำแหน่ง ไม่ได้สะอาดอ ย่ า งที่เราคิด

แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นได้ด้วยต า แต่แท้ที่จริงแล้วยังมี เ ศ ษ ฝุ่นเล็กที่เรามองไม่เห็น เมื่อเราดื่ มเข้าไปหรือนำมาใช้ในการหุง ข้ า ว แน่นอนว่ามีสิ่งที่ไม่สะอาดสะสมเข้ามาด้วย

ซึ่งสิ่งที่เกิ ดขึ้นในท่อระบายน้ำประปา หรือว่าท่อส่งน้ำ เมื่อผ่านไปแล้วหล า ยช่วงระยะเวลา น้อย ม า ก ที่เขาจะทำความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนท่อในบริเวณนั้น และแน่นอนว่าเป็น 10 ปี 20 ปีเขาก็ไม่เคยเปลี่ยน ดั งนั้ นแล้วหากเราจะใช้น้ำจากท่อประปา ควรที่จะ ต ร ว จ สอบดูดี หาตัวกรองน้ำมาหน่อยก็ยังดีค่ะ

4 เหตุผลที่ไม่ควรใช้น้ำประปาหุง ข้ า ว

1 น้ำในอาคารสูง อาจจะเกิ ดสิ่งที่เข้ามาเจือปน ม า ก กว่าปกติ จะกล่าวก็คืออาคารที่มีความสูง ม า ก กว่า 7 ชั้น เขามักจะใช้ระบบแท้งค์นํ้าสํารองขนาดใหญ่ไว้บนอาคารสูง

และแน่นอนว่าแท้งค์น้ำ ข า ดการดูแลรั กษ าความสะอาดอ ย่ า งทั่วถึง บางแห่งไม่เคยทำความสะอาดเลยตั้งแต่ก่อสร้างขึ้น ม า ก็มีให้เห็นกันถมเถไป

ส่วนใหญ่มักจะ ต ร ว จ สอบแ ค่รอยรั่วและปั๊มน้ำเท่านั้น ไม่เคยคิดที่จะเปิดดูว่าข้างในมีตะกอนหรือว่ามีสิ่งอะไรตกลงไปหรือเปล่า

2 เ รื่ อ งของ คุ ณ ภ า พ น้ำประปาที่ไม่คงที่ ส่วนใหญ่เราไม่มีทางรู้เลยว่ามีการปน ม า กับสิ่งที่ไม่สะอาดระหว่างการขนส่งน้ำมันหรือไม่ ในบางครั้งสีของน้ำก็มีสีที่ ผิ ด เพี้ยนไป

บางครั้งก็มีสีส้มปนสีแดงมาบ้าง ทําให้ค่าความเป็นกรดความเป็นด่างไม่คงที่และไม่เท่ากัน มีก ลิ่ น มีสี มีความฝาดของน้ำ

3 คลอรีน เป็นสาเหตุที่ไม่ควรปะปนลงไปในนํ้าที่ใช้หุงข้าว เพราะว่าจะทำให้วิต ามิน B1 ที่อยู่ในเม็ด ข้ า ว นั้นห า ยไป เพราะว่าน้ำประปานั้นผ่านกันรั กษ าด้วยคลอรีน ทำให้เ สี ยคุณประโยชน์ไปนั่นเอง

4 หากมีสิ่งที่ตกค้างตกลงไปในขณะที่เราหุง ข้ า ว บอ กเลยว่าจะสังเกตได้ย าก ม า ก เพราะว่าภาชนะที่ใช้ในการหุง ข้ า ว ไม่ได้ใส่อ ย่ างแก้วน้ำ

ดั งนั้uแล้วเมื่อมีสิ่ง ผิ ด ปกติตกลงไปอ ย่ า งเช่นกรวด หิน ดิน ทราย ขนสั ต ว์ เมื่อตกลงไปผสมกับ ข้ า ว ส า ร แล้ว เราก็ย ากที่จะมองเห็น

วิ ธีการแก้ไขหากจำเป็นจะต้องใช้น้ำประปา

1 ควรที่จะต้มน้ำประปาให้เดือ ดก่อนนำมาใช้ ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาหุง ข้ า ว วิ ธีนี้จะเป็นการจัดการกับคลอรีนให้ออ กไปได้ และยังทำให้น้ำสะอาด ม า ก กว่าปกติ

2 ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า หันไปใช้น้ำดื่ มขวด ที่เป็นน้ำ คุ ณ ภ า พ มาใช้หุง ข้ า ว จะทำให้ ข้ า ว ไม่เ สี ยรสชาติและไม่เ สี ยประโยชน์อีกด้วย

แหล่งที่มา สะบายดี

Facebook Comments Box