5 ต้ น ไ ม้ ที่สามารถ ป้องกัน งู เข้าบ้านได้

5 ต้นไหม้ ที่ควรปลูกไว้ในสวน เป็นต้นไม้ที่ออกฤทธิ์แบบอ่อนกับ

สัตว์บางชนิดทั้งจากการสัมผัสแล้วเกิดการระคายเคืองหรือไปรบกวน

ระบบรับกลิ่นของพวกมันอยากรู้ ว่าสัตว์พวกนั้นกลัวต้นไม้อะไรกันบ้างมาดูกันเลย

1.ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรสารพัดประโยชน์ความสูง 50 เซนติเมตรลำต้นเหลี่ยมผิวใบเกลี้ยงออกสลับตรง

ข้ามทรงใบรีออกดอกที่ซอกใบบริเวณปลายยอดมีสีขาวดอกมีขนาดเล็ก

ปลายกลีบดอกแตกเป็นแฉกมีผลแห้งทรง รีคล้ายฝักต้อยติ่งมีรสขมทุกส่วนของต้นหาก

ตัวถูกับรากหรือใบของฟ้าทะลายโจร จะทำให้ผิวหนังของมันเกิดอาการปวดและ แสบมันจึงไม่ชอบเข้าใกล้ต้นไม้ชนิดนี้

2.ลิ้นมังกร

เป็นไม้ล้มลุกมีอายุยืนลักษณะขอบใบที่เรียบเป็นสันแข็งหรือ เป็นคลื่นจึงทำให้สัตว์ไม่เข้าใกล้บริเวณที่

ปลูกต้นไม้ชนิดนี้บ้านเนื่องจากลักษณะกายภาพ ของสัตว์ชนิดนี้ยากต่อการเลื้อยผ่านลิ้นมังกรเป็นต้น

ไม้ที่ปลูกง่ายเติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อมจึงเหมาะกับ การปลูกใส่กระถางและวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

3..ดาวเรือง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุประมาณ1ปีความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร

ลำต้นตั้งตรงสีเขียวเป็นร่องแตกกิ่งบริเวณโคนต้นใบมีลักษณะคล้ายขนนก

ออกเรียงตรงข้ามกันขยายพันธุ์ด้วยการเพาะ เมล็ดดาวเรืองกลิ่นของดาวเรืองช่วยรบกวนระบบ

การดมกลิ่มของสัตว์ที่ใช้จมูกเป็นหลักส่วนยางในลำต้นก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิว

4.กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายประดับหรือกุ้ยช่ายม่วงเป็นไม้ยืนต้นอายุนานหลายปีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร

มีหัวใต้ดินขึ้นเป็นกอลักษณะใบเรียวยาวแบนปลายแหลมความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร

ออกดอกสีม่วงลักษณะคล้ายดาวหกแฉกมีกลิ่น จะมีส่วนที่ช่วยป้องกันยุงและหมัดเข้าบ้าน

ยังสามารถทำให้งูไม่กล้าเข้ามาในเขตบ้านและสวนของเราได้ด้วย

5.จิงจูฉ่าย

ต้นจิงจูฉ่ายเป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็กอายุประมาณ 1 ปีความสูงประมาณ 45-120 เซนติเมตร

ออกใบเรียงสลับกันลักษณะใบคล้ายผักชีปลายใบแหลม และแตกเป็นแฉกหน้าใบเรียบ

สีเขียวหลังใบสีเทา-เขียวมีขนขาวขึ้นเล็กน้อยซึ่งส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของสัตว์

ขอบคุณที่มา: sit-smiling / deesoulmuch

Facebook Comments Box