6 นิสัยเหล่านี้อย่ าทำ ถ้าไม่อย ากให้รถยนต์เกียร์ออโต้พังไว

การใช้รถเกียร์ออโต้ ก็มีเคล็ดลับง่ายๆ

เพื่อถนอมให้รถนั้น มีอายุการใช้งานที่ย า วนาน แค่เพียงใช้ให้ถูกวิธี

ไม่ว่าจะเป็นการไม่เข้าเกียร์ N หรือเกียร์ D4 ในทางลาดชัด ทางลงเขา

เพราะอาจเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

หรือแม้แต่หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์

ควรทำเฉพาะในตอนที่รถจอ ดสนิท หรือเหยียบเบรกกันรถเคลื่อนที่

รวมถึงการหมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เพื่อความป ลอ ด ภั ยทั้งในชีวิตต่อตนเองและครอบครัวอีกด้วย

หากไม่อย ากให้รถเกียร์ออโต้พังไว อย่ าทำ 6 นิสัยเหล่านี้

1 แม้จะลากรถก็ต้องตรวจสอบระบบขับเคลื่อน

กรณีรถเสีย ต้องมีรถมาลากมักจะต้องยกล้อหน้าให้สูงขึ้นจากพื้นเสมอ ทำให้ระบบการขับเคลื่อนจะตกไปอยู่ที่ล้อหลัง

แต่ทั้งนี้หากระบบขับเคลื่อนอยู่ที่ล้อหลังก็ต้องยกที่ล้อหลังให้ขึ้นสูง เพราะเมื่อรถเสียปั้มน้ำมันเกียร์จะไม่ทำงาน

ยิ่งลากไปกับพื้นจะทำให้ระบบฟั่นเฟืองมีปัญหา เสี่ยงกับชุดเกียร์พังได้เร็วอีกด้วย

2 ปล่อยรถให้ไหลในทางลงเนินด้วยเกียร์ N

เกียร์ N นั้นไม่ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นในการทำงาน

ห า ก ป ล่ อ ยให้รถไหลลงเนิน มาโดยเข้าเกียร์ N

เท่ากับเพิ่มความร้อนให้กับเครื่องยนต์มากขึ้น

และยังเสี่ยงทำให้ชุดเกียร์พังเร็วมากยิ่งขึ้นไปด้วย

3 เหยียบคันเร่งจน มิดเพื่อเร่งแซง

การเหยียบคันเร่งจน มิดเพื่อแซงรถคันหน้า เรียกอีกอ ย่ า งว่า Kickdown เป็นการเหยียบคันเร่งจน มิดเพื่อแซงรถคันหน้า

แต่การทำเช่นนี้บ่อยๆ จะทำให้ชุดเกียร์เสียห า ย และพังเร็วมากยิ่งขึ้นไปด้วย

4 อ ย่ าเร่งเครื่องหรือเบิ้ลเครื่องก่อนจะออ กรถ

สายซิ่งต้องได้อ่าน เพราะการเร่งเครื่องหรือเบิ้ลเครื่องยนต์ก่อนที่จะออ กตัว เน้นเสียงดังโชว์ว่าเครื่องแรงมากแค่นั้น

เป็นการทำล า ยรถทางอ้อมเพราะจะทำให้ชุดเกียร์เสียห า ยได้ง่าย

และเสื่อมสภาพเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

5 งดใช้เกียร์ P ในกรณีที่จอ ดติดไฟแดง

เกียร์ P สำหรับรถเกียร์ออโต้หมายถึง Parking ซึ่งก็คือ การจอ ดรถ แต่ทั้งนี้การจอ ดติดไฟแดงมักจอ ดไม่นาน

อีกทั้งยังต้องขยับตัวรถให้เคลื่อนที่ ต ามการจราจร การเข้าเกียร์ P ในลักษณะนี้หากเกิดเหตุสุดวิสัยมีรถมาชนท้าย

นั่นเท่ากับเสี่ยงที่ชุดเกียร์ของรถจะพังได้ง่าย ดังนั้น หากจอ ดติดไฟแดงงอาจใช้เกียร์ N หรือเข้าเกียร์ D แล้วเหยียบเบรกไว้จะดีกว่า

6 จอดให้ถูกวิธีบนทางลาดชัน

บางครั้งเมื่อจำเป็นต้องจอ ดรถเป็นทางลาดชัน ดังนั้นการจอ ดให้ถูกวิธีจะเป็นการช่วยถนอมชุดเกียร์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยหากต้องการจอ ดรถ ก่อนเข้าเกียร์ P ให้ดึงเบรกมือขึ้นจนสุดแล้วค่อยๆ ปล่อยมือจากนั้นให้เข้าเกียร์ P ก็เรียบร้อย

ที่มารูปภาพ freepik

ที่มา krustory

Facebook Comments Box