6 เทคนิคดีๆ ช่วยปลดหนี้เศรษฐีมาแล้วหลายคน

6 เทคนิคดีๆ ช่วยปลดหนี้เศรษฐีมาแล้วหลายคน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน วันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับการปลดหนี้ หลายคนคิดไม่ตก เลยทฎาให้มีแต่ความไม่สบายใจ ลองมาอ่านวิธีที่เราแนะนํากันหน่อยดีกว่า เชื่อว่าอาจเป็นแนวทางให้เพื่อนๆหลายคนได้ไม่มากก็น้อย

6 วิธีปลดหนี้

1. ลงมือทำตามแผนที่วางไว้

หากเราวางแผนเอาไว้แล้วเราไม่ทำตาม สิ่งที่เราตั้งใจวางแผน

เอาไว้ก็จะไม่เกิดผล ดังนั้น อย่ าให้แผนการอยู่แต่บนแผ่นกระดาษ

เพราะเมื่อเราอุตส่าห์วางแผนแล้ว จงดึงแผนการออกมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ เพียงเท่านี้การปลดหนี้ทางการเงินของเราก็ง่ายขึ้นแล้ว

แถมยังจะสามารถปลดหนี้ ได้รวดเร็วกว่าการไม่วางแผนอีกด้วย

2. สำรวจตัวเอง

สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไป ก็คือการวางแผน

ให้ดีเสี ยก่อน ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำก็คือการสำรวจตัวเองว่าเรา

มีหนี้สินอะไรกับใคร เท่าไหร่บ้าง แล้วนำมารวบรวมกันเพื่อให้

เราเห็นภาพรวมได้ว่าหนี้สินทั้งหมดรวมต้นรวมด อกเบี้ยแล้วจะ

เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ แต่ถ้าเห็นตัวเลขแล้ว ก็อย่ าเพิ่งท้อไป

ตัวเลขอาจจะดูเยอะจริง แต่เราสามารถจัดการบริหารหนี้ได้นะ

อีกอย่ างที่ควรสำรวจ คือเราเป็นหนี้เพราะอะไร หากเราทราบ

นตอว่าเราเพิ่งใช้บัตรเครดิตเป็นครั้งแรกแล้วยังคำนวณเงิน

ต้น ด อกเบี้ยผิดวิธีก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้กันไป

3. ใช้บัตรเครดิตอย่ างมีวินัย

อีกวิธีที่เราสามารถช่วยลดหนี้ของเราได้ก็คือ ใช้บัตรเครดิตกับ

การซื้อของทั่วไปอย่ างมีวินัย กล่าวก็คือ ยับยั้งชั่งใจก่อนจะใช้

เราควรกำหนดงบต่อเดือนแล้วจ่ายให้ครบตามที่รูดไป อย่ าลืม

ทำบัญชีรายจ่ายบัตรเครดิตไว้ด้วยนะ

4. สร้างวินัยในการออมเงินเพื่ออนาคตที่ไม่มีหนี้

หลายท่านอาจจะคิดว่าคนกำลังปลดหนี้ แล้วจะให้ออมเงินได้

อย่ างไร จริง ๆ แล้วทำได้ไม่ย ากเลย ก็คือ จ่ายให้ตัวเองก่อน

จ่ายที่อื่น อาจจะกำหนด 10% หรือ 5% อย่ างเช่น ถ้าเงินเดือนเข้า

15,000 ก็เก็บเงิน 1,500 เข้าบัญชีเงินออมไปก่อนเลย ส่วนที่เหลือ

ก็มาบริหารกันให้ใช้ได้พอดีทุก ๆ เดือนนั่นเอง

5. วางแผนการปลดหนี้

ให้จัดลำดับจากเจ้าหนี้ที่มีด อกเบี้ยสูงที่สุดไปยังเจ้าหนี้ที่มี

ด อกเบี้ยต่ำที่สุด เมื่อได้แล้วให้จัดเวลาเข้าไปติดต่อ พูดคุย

กับเจ้าหนี้ที่ด อกเบี้ยสูงที่สุดก่อน เพื่อขอต่อรองเรื่องระยะเวลา

ในการชำระเงิน ส่วนมากแล้วเรามักจะคิดว่าเราไม่สามารถขอ

ผ่ อนผันหนี้จากสถาบันการเงิน หรือธนาคารได้ แต่จริง ๆ แล้ว

หากเราติดต่อกับทางสถาบันการเงินเพื่อแจ้งรายละเอียดสถาน

การณ์ของเรา โดยคุณต้องการชำระหนี้สินทั้งหมดแต่ว่าคุณไม่

สามารถชำระเงินตามที่สถาบันกำหนดไว้ได้ และต้องการความ

ช่วยเหลือ สถาบันการเงินยังไงก็ต้องการให้เราใช้หนี้ให้หมด

ยังไงก็ดีกว่าการมีหนี้เสี ย ดังนั้นเราสามารถขอผ่อนผันต่อรอง

จำนวนชำระรายเดือนและยืดระยะเวลาการ ชำระหนี้ออกไปนั่นเอง

6. ปลดหนี้ต้องมีตัวช่วย

ในเมื่อเราจะต้องปลดหนี้ การเพิ่มช่องทางรายรับและลดประมาณ

รายจ่ายลงจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ยิ่งถ้าเราหาเงินมาปลดหนี้

ได้เยอะ ก็สามารถกำจัดหนี้สินได้เร็วขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหาราย

ได้เสริมโดยการทำงานพิเศษหรือการ ทำงานล่วงเวลาเมื่อจำเป็น

นอกจากนั้นแล้วเรายังจะต้องรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายวิธีการ จำกั ด

หรือลดค่าใช้จ่ายก็มีวิธีการง่าย ๆ คือ จดรายรับรายจ่ายของเราทั้ง

หมดนั่นเอง พอเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็จะทราบว่าเราใช้อะไรที่เป็น

สิ่งฟุ่มเฟือยและมีอะไรบ้างที่เราสามารถลด ละ เลิกได้นั่นเอง

บางทีการเป็นหนี้ ก็ทําให้เรามีความอดทน รู้จักจับจ่ายใช้สอย รู้จักระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่เวลาเป็นหนี้แล้วก็จะเกิดความกังวลมากจนทําให้เกิดความเครียดมากว่าการหาวิธีแก้ไข เชื่อว่าบทความนี้จะเป้นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ

เรียบเรียงโดย parinyajai

แหล่งที่มา the-wayoflife

Facebook Comments Box