ผลไม้ 6 ชนิด กินประจำรับประโยชน์มากกว่าที่คิด

ผลไม้ 6 ชนิด กินประจำรับประโยชน์มากกว่าที่คิด

ผลไม้ 6 ชนิด เมื่อ กินเป็นประจำ มีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายจะสดชื่นแข็งแ ร งทั้งกายและใจเลยทีเดียว

1 สับปะรด

มีเอนไซม์โปรเมลินสูง  ช่วยทำให้ของเ สี ยที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้น และสับปะรดยังช่วยรั ก ษ าอาการอักเสบใน ท า ง เ ดิ น อาหาร ช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอ ช่วยการทำงานของต่อมไร้ท่อและช่วยกำ จั ดน้ำมูกด้วย

2 แอปเปิ้ล

เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเ สี ยออ กจากร่างกาย ส า รในแอปเปิ้ลจะช่วยนำส า รพิ ษไปกำ จั ดทิ้ง ทั้งยัง ป้ อ ง กั น ไม่ห้โปรตีนในลำไ ส้เกิดการบูดเน่า แอปเปิ้ลยังมีเส้นใยมาก

ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไม้กวาด ทำความสะอาดลำไ ส้ช่วยให้ตั บและระบบย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้น กระตุ้นน้ำย่อย นอ กจากนี้ยังมีวิต ามินและเกลือแร่

3 มะละกอและมะม่วง

ผลไม้สองชนิดนี้ มี คุ ณ ส ม บั ติ คล้ายกัน ก ร ะ เ พ า ะอาหารของร่างกายคนเรา ทำให้ของเ สี ยในรูปแบบโปรตีนสามารถแตกตัวได้เร็ว จึงช่วยทำความ ส ะ อ า ด ลำไ ส้ และช่วยในเรื่องย่อยอาหารได้เป็นอ ย่ างดี

4 องุ่น

องุ่นยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมนำพลังงานไปใช้ได้อ ย่ างเต็มที่ และยัง เ ป็ น แ ห ล่ ง ของวิต ามิน เกลือแร่ที่มีดีต่อสุ ข ภ า พ จึงช่วยทั้งบำรุงเลือ ด ช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย

5 อะโวคาโด

สำหรับอะโวคาโดนั้น มีส า รกลูต้าไธโอนจากธรรมชาติที่จะช่วยลดระดับคอเรสเตอ รอล แ ล ะ ป้ อ ง กันการเกิดหลอ กเลือ ดอุดตัน เนื่องจากอะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันดีต่อ ร่ า ง ก า ย

ทำให้หลอ ดเลือ ดมีความยืดหยุ่นแข็งแ ร ง และยังช่วยจับส า รพิ ษอันเป็นตัวการของการเกิดม ะ เ ร็ งได้กว่า 30 ชนิด

นอ กจากนี้ อะโวคาโดยังช่วยให้ตั บสามารถกำ จั ดของเ สี ย ป ร ะ เ ภ ท ส า รเคมีและโหะออ กจากร่างกายได้เป็นอ ย่ างดีอีกด้วย

6 แตงโม

มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ดังนั้นจึงช่วยฟอ กล้างร่างกายได้เป็นอ ย่ างดี ใช้รั ก ษ าแผลในก ร ะ เ พ า ะ ลดความดันในเลือ ดสูง

ทำให้สบายท้อง น้ำคั้น จ า ก เ ป ลื อ ก ของแตงโมและเมล็ด หากดื่มก่อนกินเนื้อแตงโมใน มื้ออาหารสักครึ่งชั่ วโมง จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด เ นื่ อ ง จ า ก เปลือ กของแตงโมอุดมด้วยคลอโรฟิลล์และเมล็ดยังอุดมด้วยวิต ามินด้วยนะ

เป็นอ ย่ างไรกันบ้างคะ กับผลไม้ล้างส า รพิ ษทั้ง 6 ชนิด ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ ล้วน มีดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายทั้งสิ้น การล้างพิ ษเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของการดูแลสุ ข ภ า พ เ พ ร า ะหากคุณอย ากมีสุ ข ภ า พที่ดี ต้องเริ่มต้นดูแลสุ ข ภ า พในทุกด้านตั้งแต่วันนี้นะคะ

แหล่งที่มา sabidee

Facebook Comments Box