เจ้าของบัญชีธนาคาร เสียชีวิต ทำยังไงกับเงินในบัญชีดี

“ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เว็ปไซต์ ที่รวบรวมเรื่องเล่า ข่าวสาร สาระดีๆ และความรู้รอบตัวมากมายเอาไว้ที่นี่” บทความวันนี้คือ “เจ้าของบัญชีธนาคาร เสียชีวิต ทำยังไงกับเงินในบัญชีดี”

ตามที่พินัยกรรมระบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยกรรมหรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยกรรม ทายาทจะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการมรดกก็จะสามารถติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อปิดบัญชีได้

เอกสารประกอบการขอรับมรดกเงิน

1.สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

2.สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

3.สำเนาใบมรณะบัตร

4.สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของผู้จัดการมรดก

5.หนังสือทายาทขอรับมรดก (E05093-4-12)

6.ใบรับเงิน

7.สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

-หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว 30 วัน

-รายการ 5และ6 ทาง Bank มีให้กรอก

-ต้องนำเอกสารตัวจริงไปแสดงด้วยนะครับ

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

1.สำเนาใบมรณะบัตร

2.สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน ผู้มาขอรับเงิน

3.หนังสือทายาทขอรับมรดก (E05093-4-12)

4.หนังสือสัญญาค้ำประกัน

5.สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

6.หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว)

7.ใบรับเงิน

8.ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

9.สมุดเงิน ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

จะเห็นว่าเอกสารที่ Bank สีเขียวต้องการมีเยอะมากปกป้องเรื่องยุ่งที่ Bank อาจจะต้องเจอภายหลังอย่างเต็มที่

แนะนำว่าให้ ทำพินัยกรรมไว้ก่อนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด จะได้ดำเนินได้ง่ายและไม่เป็นภาระภายหลังอีกด้วย

ข้อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต และบางบทความอ้างอิงจากหนังสือหรือมีการเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆ หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เรียบเรียงโดย parinyajai

ที่มา : showbizzinfoo

Facebook Comments Box