คนละครึ่งเฟส 4 รับสิทธิเงิน 1,200 บาท

เช็กชัดๆ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 รับสิทธิเงิน 1,200 บาท

เช็กชัดๆ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” เพื่อรับสิทธิเงินช่วยจ่าย 1,200 บาท พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทางในวันที่ 10 ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” รัฐบาลเตรียมช่วยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการ ที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. – 30 เม.ย. 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะเป็นการช่วยเติมกําลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

การลงทะเบียนและการใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 4”
สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนํามาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกในระยะที่กําหนดสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

ส่วนประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4”

ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว.

แหล่งที่มา thairath

Facebook Comments Box