วิธีขอขมาพ่อแม่เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต

วิธีขอขมาพ่อแม่เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามีวิธีที่ทําให้ชีวิตเจริญ ทำแล้วดี ทำแล้วเป็นศิริมงคล ปเรียนรู้วิธีการขอขมาพ่อแม่ในสิ่งที่เรานั้นเคยได้ล่วงเกินพ่อแม่กันค่ะ

เพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำต าต ก ก็ไปขอโท ษท่านซะพ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโ ก ร ธลูกนาน ทำแล้วมันจะมีความ

สบายใจทั้งสองฝ่าย มีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

วิธีตอบแทนคุณพ่อแม่ ที่ลูกๆ ควรทำ

1. เลี้ยงดูท่าน หากเรามีกำลังแล้ว โดยเฉพาะเวลาที่ท่าน

ชร า ใส่ใจทุกเรื่องของท่าน ทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอนสุขภาพโ ร คภั ยไ ข้เจ็ บ เพื่อให้ท่าน มีความสุข ในวัยของท่าน

2. ช่วยเหลือ การงานท่าน แบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่าน

มีโอ กาสพักผ่อนได้เต็มที่ ให้ท่าน มีชีวิตที่ดี

3. คนเป็นลูกต้องไม่ประพฤ ติตัวที่ทำให้เสื่ อ มเสี ย

ชื่อเสี ยงวงศ์ตระกูล รักษ าน้ำใจท่านโดยเฉพาะคำพูดแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไร ขอให้มีสติ ให้นิ่งเสี ย

4. หากท่านยัง ไม่มีความศรัทธาในพระพุ ทธศ าสนา

คนเป็นลูกควรต้องพย าย ามแนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมให้ท่านสร้างบุญบารมี ให้ถูกต้องทั้งการทำทาน การถือศีล

การเจริญจิตภาวนา และหากต้องใช้กร ร มวิธีใด ขอให้คำนึงถึงความเห มาะสม นึกถึงโอ กาสเท่า ที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัด

ไปทำบุญนั้น ก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญู ต่อพ่อแม่มากแล้ว

วิธีที่จะ ขอขมาพ่อแม่

เมื่อตอนเช้า ตื่น มาไหว้พระ สวดมนต์ จากนั้นก็จัดหาอาหารอย่ างดีที่พ่อแม่ท่านชอบ ให้ท่านรับประทาน พอรับประทานเสร็จ

ก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ เอากะละมังใส่น้ำอุ่น ล้างเท้าให้ เอาส บู่ฟอ ก ให้สะอาด ล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกที หาผ้าเช็ ดตัวผืนเล็กๆ

มาเช็ ดให้แห้ง แล้วก็เอาเสื้ อผ้าที่ซื้ อมาให้ท่าน แล้วก็พูดว่ากร ร มใดที่ลูกได้ ล่ วงเกินท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ ขอให้คุณพ่อแม่

อ โหสิกร ร มให้แก่ลูกด้วยเถิด แล้วกราบเท้า ท่านสามครั้งเอาเท้าท่านคนละข้าง เหยี ย บที่ศรีษะเรา ให้ท่านให้พรเรา

เรียบเรียงโดย parinyajai

แหล่งที่มา fakhaikid

Facebook Comments Box