เปิ ด คำ เตื อ น หลวงปู่ สั ง ว า ล

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก แห่งวัดทุ่งสามัคคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านบอก หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวา …

เปิ ด คำ เตื อ น หลวงปู่ สั ง ว า ล Read More