จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม ผู้ล่วงรู้ทุกอย่าง ฝากถึงลูกศิษย์

วันที่ 7 ส.ค. 64 ที่ผ่านมาเฟซบุ๊ก ພsะครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกศิษย์ພ …

จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม ผู้ล่วงรู้ทุกอย่าง ฝากถึงลูกศิษย์ Read More