ลาแล้วชีวิตโรงงาน ขอกลับมา สู่บ้าน วิมานดิน..

จากการร ะ บ า ด 3 รอบในไทยที่ผ่านมา ระยะเวลากว่า 1 ปี ทำให้หลากหลายธุรกิจได้รับผลกระทบ บางที่ต้องปิด …

ลาแล้วชีวิตโรงงาน ขอกลับมา สู่บ้าน วิมานดิน.. Read More