สอนลูกให้รู้จักความลำบากบ้าง เผื่อเอาตัวรอดได้ยามลําบากจริงๆ

สอนลูกให้รู้จักความลำบากบ้าง เผื่อเอาตัวรอดได้ยามลําบากจริงๆ

พ่อแม่หลายท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความ ย า ก ลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้ คนเคยลำบากมาก่อนหลายคน พ ย า ย า ม เลี้ยงลูกให้สบายที่สุด

-อ ย า ก ได้อะไรก็ต้องได้

-อย า กให้มีมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน

-อ ย า ก กินอะไรก็ต้องได้กิน

เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิด ๆ ที่ว่าไม่อย า ก ให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ… ที่จะทุกข์ใจมากที่สุด

จนตอนนี้มี โ ร ค ใหม่บัญญัติขึ้นนั่น คือ โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน

โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้าง ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกความจริงที่ว่า

“ชีวิตคนเราจะรวยหรือจน” ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต

พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูกด้วยซ้ำ ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่ างเดียวเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ าง เดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตจริง

พ่อแม่บางคน ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย ลูกมีหน้าที่เรียนเท่านั้น

ผลักดันลูกไปเรียนมหา วิ ท ย า ลั ย ชื่อดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน

ค่าอยู่ พ่อแม่ออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่ก็ยอมเพราะ “ไม่อย า ก ให้ลูกลำบาก”

เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือ ขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิจก ร ร ม “พ่อแม่ก็เชื่อสุดหัวใจ”

ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูก อ ย า ก ได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จนในที่สุด

ความจริงก็เปิดเผยว่า ลูกเอาเงินที่พ่อแม่ส่งให้ไปเที่ยวสำมะเลเทเมาตามผั บ บ าร์

คนเป็นพ่อแม่เสียใจ อ ย่ า ง ยิ่ง ได้แต่โท ษ ตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบากนี่แหละหนา

เขาถึงเรียกว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” ไม่สอนลูกให้หาเงินเอง มีแต่ประเคนเงินให้ลูกพอเงินหมดลูกหาเงินไม่เป็น

“เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ลูกก็จะทน ทุ ก ข์ ลำบาก”

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหน

ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง ให้รู้จักความลำบากบ้าง

ลูกของคุณจะได้เติบโต อ ย่ า งเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคน เลี้ยงลูกในวันนี้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพในสังคมนะคะ

“ไม่มีวิธีการเลี้ยงลูกใดที่ดีที่สุด
มีแค่เพียงว่า เราอย ากให้ลูก
เติบโตมาเป็นคนแบบไหน”

แหล่งที่มา fakhaikid

Facebook Comments Box